Räddningsstationen Varberg

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun.

Varför bygger vi

Vi bygger för att skapa mer plats och möjliggöra nya funktioner som efterfrågats av verksamheten. Byggnaden är 40 år gammal, har ett stort behov av underhåll och lever inte upp till de krav som ställs på den verksamhet som Räddningstjänsten bedriver. 

Hur kommer det att bli

Den gamla tvätthallen med verkstad rivs och ger plats för den nya tillbyggnaden som ska rymma fler kontorsplatser och konferenslokaler. Det kommer även att bli en ny större matsal, både damernas och herrarnas omklädningsrum görs om, det blir en ny tvättstuga samt ett rum för förvaring av larmkläder.

Tidplan

Om- och tillbyggnationen startade våren 2020 och väntas stå klart kring årsskiftet 2021/2022.

Milstolpar

  • Den nya tvätthallen och verkstad färdigställdes först och verksamheten tog den i bruk i november 2020. 
  • Damernas omklädningsrum, bastu, förråd och teknikrum ingår i etapp 3 och färdigställdes i april 2021.
  • Kommande milstolpe blir färdigställande av etapp 4 där omklädningsrum herrar, rum för larmkläder samt matsal ingår. 
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Filip Sundvisson
E-post: Filip.sundvisson@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Om- och tillbyggnation
ARKITEKT:
Fredblads Arkitekter
BTA:
-
ENTREPRENÖR:
MVB Astor Bygg
ENTREPRENADFORM:
Utförandeentreprenad
BYGGTID:
Start våren 2020, klart årsskiftet 2021/2022