Rivning av Stenaterminalen

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun.

Varför river vi

I slutet av januari 2020 lämnade Stenafärjan Varberg och området i hamnen, den så kallade Hoken, ska istället omfattas i etapp 1 av den nya stadsdelen Västerport. Marken ägs av Varbergs kommun, men byggnaden ägs av Varbergs Fastighets AB (VFAB). Att byggnaden måste rivas beror på att delar av piren kommer att tas i bruk när mark- och kajentreprenaden i Västerport kommer igång. Huset är också i ett väldigt dåligt skick och har tjänat ut sitt syfte som terminalbyggnad.

Under ”skalet” på Stenaterminalen finns ett gammalt magasin från 1920-talet kvar. När man på 80-talet uppförde den nuvarande terminalen byggde man helt enkelt in delar av det gamla huset. Idag finns det välvda träbalkar, glaspartier och portar bevarat. Den gamla byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och ska om möjligt bevaras.

Läs mer om bevarandet och Hokens hemlighet 

Hur kommer det att bli

Rivningen av terminalbyggnaden kommer att ske med stor försiktighet. Skicket på den gamla byggnaden avgör om den kan bevaras. I bästa fall kan byggnaden och platsen ute på Hoken användas till en tillfällig mötesplats redan sommaren 2022. Hokens långsiktiga framtid är inte bestämd ännu.

Tidplan

Rivningen startade första veckan i oktober och förväntas vara klar  månadsskiftet november/december 2021. Arbetet utförs av rivningsentreprenör Norman AB och kan medföra visst buller. Minimering av byggdamm kommer att hanteras genom dammbindning med vatten. Ordinarie arbetstider kommer att vara mellan kl. 07.00-19.00. 

Under rivningsarbetet kommer Hoken att vara öppen som vanligt.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Projektledare Jimmy Emanuelsson.
E-post: jimmy.emanuelsson@varberg.se

 

FAKTA
KATEGORI:
Rivning
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
Normans AB, Jönköping
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Start 1 oktober 2021, rivningen beräknas vara klar månadsskiftet november/decemberi2021.