Skatepark i centrala Varberg

Varför bygger vi

I november 2020 blev det klart att en skatepark ska byggas i centrala Varberg. Parken kommer att ligga på en del av grönytan mellan Varbergs idrottshall och Påskbergsskolan vid Danska vägen. Skaten är sprungen ur Kaliforniens surfkultur och har sedan mitten av 1900-talet vuxit till att bli en älskad community med miljontals utövare världen över. Skateparken kommer att sätta Varbergs kommun på kartan som en attraktiv skatedestination i Sverige och i Norden.

Hur kommer det att bli

Här ska finnas streetyta och parkterrain med en bowl tillsammans med gott om ytor för umgänge. Parken ska passa skejtare i alla åldrar och på alla nivåer. Den planerade streetytan uppskattas bli ca 1 350 kvadratmeter betong med stålkonstruktioner som bjuder in till en varierad åkning. Tanken är att ett väderskydd ska byggas över bowlen som ger möjlighet att använda den året runt.

Utöver skateytorna ska här finnas förråd och toalett, samt platser att hänga och umgås på när man inte åker. Parken planeras vara upplyst och möjliggöra kvällsåkning, eller för de som bara vill vistas i miljön.

Tidplan

Under våren 2021 sker projektering. Förhoppningen är att starta bygget av skateparken hösten 2021 och att parken står färdig till sommaren 2022.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Emma Winnberg
E-post: emma.winnberg@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Byggstart sommaren 2021. Färdigställande sommaren 2022.