Societetshuset - Renovering av toaletter på entréplan

Varför bygger vi

De befintliga toaletterna på entréplan i Societetshuset var uttjänade och bedömdes ha förbrukat sin tekniska och ekonomiska livslängd. Projektet omfattar en ombyggnation och modernisering av toaletterna.

Hur kommer det att bli

Ombyggnationen av toalettutrymmet kommer att leda till en mer öppen planlösning samt fler toaletter. De tidigare 10 toaletterna blir nu istället 14 stycken. WC-utrymmena kommer att vara gemensamma för dam och herr, det kommer också att finnas en stor, tillgänglig toalett. 

Tidplan

Renoveringen startade januari 2021 och förväntas vara klart innan sommaren 2021.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Januari 2021 - Juni 2021