Trönningenäs förskola

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun. 

Varför bygger vi

I Trönningenäs, norr om Varberg, byggs ett nytt bostadsområde. Med ökad inflytt kommer inte den nuvarande förskolan i upptagningsområdet räcka till. Den nya förskolan ska ligga i anslutning till Fyrstrandsbyn.

Projektledare och arkitekter i grupp gör platsbesök på tomten där förskolan ska byggas.

Bildtext: Projektledare och arkitekter gör platsbesök på tomten där förskolan ska byggas

Hur kommer det att bli

En förskola med plats för 80 barn, uppdelat på två sektioner och fyra avdelningar. Varje sektion ska innehålla hemvister, kapprum, torkrum, toaletter, skötrum, grupprum och ateljé. En gemensam del i mitten av byggnaden kommer utgöra matsal. I anslutning till matsalen förläggs mottagningsköket. Ytorna invändigt kommer att vara lite mindre än vanligt, ca 1000 kvm. I gengäld är utemiljön väl tilltagen med sina 8000 kvm.

Utöver huvudbyggnaden med sovaltaner, planeras även varmförråd, kallförråd, återvinningshus och matplats uppföras på tomten. Förskolegården ska innehålla både en ”trygg zon” och en ”vild zon” och allt ska utformas efter barnens behov av fri lek i kombination med lekytor där lekställningar och annan utrustning får ta plats.

Parkeringen kommer att ha plats för minst 16 parkeringsplatser och 20 cykelplatser.

Ritning av huskroppen i 3D.Tidplan
 

  • Projektering startar januari 2021.

Övrig information

Förskolan byggs på fastighetsbeteckning Trönningenäs 5:75 som slås ihop med intilliggande fastighet Trönningenäs 5:73, för att möjliggöra större utemiljö.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Frida Gren
E-post: Frida.gren@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
D OFFICE arkitekter ab
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad
BYGGTID:
Förväntad byggtid är 13 månader.