Enkätundersökning

Bästa hyresgäst,
Vi vill veta vad du tycker, därför har vi en årlig enkätundersökning med ett antal frågor till dig som hyresgäst. Vi är väldigt tacksamma om du lägger några minuter att fylla i enkäten, din åsikt är viktig för oss och hjälper oss i vårt arbete att vara en attraktiv hyresvärd. Enkäten är tillgänglig till och med 2022-03-31. 

Enkäten är helt anonym om du inte själv väljer att skriva in dina kontaktuppgifter. Det gör du i så fall i formulärets sista punkt när du väljer att vi ska kontakta dig.

Starta frågeformuläret