Förvaltning

De fastigheter som Varbergs Fastighets AB förvaltar underhålls och utvecklas kontinuerligt. Vi har en fastighetsavdelning som idag består av åtta personer, varav tre är tekniker. De är ute i vår verksamhet dagligen - bevakar system, åtgärdar felanmälningar och följer upp.

Vi arbetar med våra fastigheter.

Fastighetsutveckling

I arbetet med att utveckla våra fastigheter ser vi på möjligheter att anpassa lokalerna i stort och smått för att möta hyresgästen och verksamhetens behov. Den här typen av projekt är ett samarbete mellan hyresgäst och VFAB och stöds alltid av byggprojektledare från bolagets projektavdelning.

Energieffektivisering

En annan viktig del i fastighetsutvecklingen är att vi arbetar, enligt Varbergs kommuns strategi för energieffektivisering. De åtgärder som görs inom uppvärmning och ventilation syftar till att minska energianvändningen - vilket även ger lägre driftskostnader.

Strategi för energieffektivisering 2010-2020 (pdf, 1,06 MB) ReadSpeaker Lyssna

Flera av de fastigheter som vi förvaltar är av mycket speciell karaktär, där vi inte vill göra för stora ingrepp på exempelvis fasader och fönster. Detta måste tas i beaktande när vi vill energieffektivisera vårt fastighetsbestånd. Läs mer om vårt miljöarbete under hållbarhet.

Felanmälan

Är du hyresgäst och behöver göra en felanmälan? Mer information och länk till formuläret här.