Samlad information för dig som hyresgäst

Tack och Grattis!
Först vill vi rikta ett stort tack till alla er som medverkade i årets enkätundersökning. Det var dubbelt så många som deltog i årets enkät jämfört med 2020. Er åsikt är viktig för oss och hjälper oss i vårt arbete att möta era förväntningar på en attraktiv hyresvärd. Resultatet ska räknas igenom och kommuniceras sedan här på hemsidan.

Genom att svara på årets enkät hade ni som ville möjlighet att delta i en tävling av en varbergsupplevelse, presentkort hos Krögarföreningen på á 1000kr per företag. Tre vinnare är dragna och vi säger vi stort Grattis till: Tieto, Stitor Fastigheter AB och Åkulla Outdoor Resort AB. Vi hoppas att ni får en smaklig upplevelse och en trevlig stund tillsammans!

Samlad information om stöd och länkar

Nu anar vi en ljusning i covidmörkret och från den 1 juni sker vissa lättnader i restriktionerna. Spridningen av viruset beräknas enligt Folkhälsomyndighetens scenarier att klinga av i början av hösten 2021 och den succesiva återgången till en mer normal situation i samhället har påbörjats enligt regeringens plan. Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Trots de nya lättnaderna är det fortsatt många verksamheter som drabbas hårt i spåren av pandemin. Detta med minskade intäkter till följd. Då situationen ser väldigt olika ut för olika hyresgäster är vi måna om att hitta lösningar i dialog med er. Vi välkomnar idéer som i stort och smått kan underlätta för er både på kort och lite längre sikt.

Vi uppmanar er som tappat i omsättning att söka statligt stöd. Syftet med stödet är att göra det möjligt för ert företag att överbrygga den akuta krisen.

Verksamt.se – bra info till företagare

Verksamt.se har en bra sammanställning över flera av de stödåtgärder och lagändringar som finns nationellt för företagare till följd av coronaviruset. Det finns även en sida speciellt för Halland.

Omsättningsstöd

Det här stödet riktar sig till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av pandemin under perioden augusti 2020-februari 2021. Ansökan för perioden har stängt.

Förlängning av omsättningsstödet?

Regeringen har aviserat en förlängning av omsättningsstödet för mars-juni 2021, det finns förslag om ytterligare förlängning till att omfatta juli-september 2021. I dagsläget finns ingen mer information. För att bevaka frågan, håll utkik på Boverkets hemsida.

Omställningsstöd

Det här stödet riktar sig till företag som haft ett kraftigt minskat tapp i nettoomsättningen till följd av pandemin under .

  • Ansökan görs hos Skatteverket.
  • Stödperiod mars och april 2021 stänger 30 juni 2021.

Tänk på att om du beviljas hyresrabatt av VFAB och samtidigt söker statliga hyresstöd finns det risk att de stöden blir mindre eller uteblir. Var noga med att ta reda på vad som gäller för att få stöd.

Andra stöd i Varberg

Samlad information om lokala stöd för dig som företagare finns på NOD, kommunens näringslivs- och destinationskontor. Där finns exempelvis informationsmaterial ”Håll avstånd” och vem du kontaktar för kostnadsfri rådgivning.

Aktuell information - Covid-19

Vi på VFAB följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset. För att förhindra smittspridning är det viktigt att vi i rådande situation visar hänsyn till varandra och tar ansvar och följer myndigheternas rekommendationer. På denna sida samlar vi information om vad som händer i vår verksamhet med koppling till pandemin. 

Kontakt

Porträtt på Anna-Kajsa Stengård.
Anna-Kajsa Stengård
Fastighetsutvecklare
Telefon: 0340 – 50 60 29
E-post: anna-kajsa.stengard@varberg.se

Porträtt på Lina Persson.
Lina Persson
Kulturgeograf
Telefon: 0340 – 50 60 32
E-post: lina.persson@varberg.se