Campus Varberg

Skolan är Hallands största yrkeshögskola och erbjuder efterfrågade utbildningar tillsammans med näringslivskontakter och ledande utbildningsarrangörer. Placeringen i hamnen, goda kommunikationer och att det är en väldigt modern miljö för högskolestudier och yrkesutbildning är såklart bidragande orsaker till popularitet.

Idag är Campus Varberg en av landets ledande aktörer för yrkesinriktad utbildning. Här finns även öppna seminarium, ett modernt studentbibliotek, café och restaurang. Detta sammantaget gör skolan mycket betydande för studenterna, intresserad allmänhet och Varbergs kommun.

Historia

Campus Varberg invigdes 2003 och tillbyggdes 2008. Antalet studenter har stadigt ökat och kontinuerliga anpassningar gjorts för att tillmötesgå utbildningarnas behov. 

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Getakärr 9:14
BYGGÅR:
2002-2003, 2007-2008
ARKITEKT:
Christer Löfberg, Pyramiden Arkitekter AB
BTA:
11 993 m²
HYRESGÄST:
Varbergs kommun CLL, Högskolan i Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola, Västerport AB, Bankomat AB, Sveriges Radio AB
TILLGÄNGLIGHET:
Anpassade parkeringsplatser finns bland de allmänna parkeringarna utanför Campus. Ramp till entré, hiss och RWC gör huset tillgängligt för alla.