Hamnfastigheter

Varbergs Fastighets AB förvaltar sedan 2013 ett antal fastigheter på ofri grund i Varbergs hamnområde. Det gäller bland annat färjeterminalen för Stenafärjan, som efter det att färjan lämnat Varberg 31/1 2020 nu tjänar som kontorslokal. 

Verksamheten i fastigheterna bedrivs genom Varbergs Hamn AB och Hamnförvaltningen.

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
-
BYGGÅR:
-
ARKITEKT:
-
BTA:
25 320 m²
HYRESGÄST:
-
TILLGÄNGLIGHET:
Tillgänglighetsanpassningar saknas.