Hamnpaviljongen

Hamnpaviljongen som ligger på hamnplan byggdes och invigdes 2011. Restaurangen ligger intill Campus och bidrar till en mer levande plats för studenter, invånare och besökare inte bara under sommarmånaderna, utan året om.

2016 byggdes restaurangen ut och fick fler sittplatser inom- och utomhus. Köket flyttades och en toalett nås nu innifrån restaurangen. Entrén flyttades och byggdes om för att ge ett bättre klimat inne i restaurangen vintertid.

Historia

Den nya restaurangen Hamnpaviljongen ersatte 2011 det tidigare gatuköket Hamnkiosken som hade funnits på hamnplan i 32 år. Verksamheten utvecklades med sittplatser inomhus och möjlighet till året runt verksamhet.

Det var Per-Gunnar Johansson tillsammans med hustrun Irma som drev Hamnkiosken under de 32 åren. Per-Gunnar även välkänd för sin
P-G:s senap!  

Varbergs Fastighets AB äger och förvaltar Hamnpaviljongen sedan den byggdes 2011.

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Getakärr 9:14
BYGGÅR:
2010-2011, ombyggnad 2016
ARKITEKT:
Mattias Karlsson, Karlsson Wachenfeldt Arkitekter AB
BTA:
329 m²
HYRESGÄST:
Hamnkiosken AB, Varbergs kommun
TILLGÄNGLIGHET:
Anpassade parkeringsplatser finns bland de allmänna platserna utanför Hamnpaviljongen. Entrén är i marknivå och RWC finns.