Kvarteret Björnen

Fastigheten kvarteret Björnen ligger centralt i ett bostadsområde nära Varbergs centrum. År 2015 byggde Varbergs Fastighets AB om en stor del av fastigheten om till friskola. Kunskapsskolan är en årskurs 4-9 skola med 420 elever. 

Övriga verksamheter i fastigheten är Varbergs bordtennisklubb, Varbergs skateboardklubb, verkstad, FMCK och kontor. 

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Björnen 7
BYGGÅR:
1950-tal
ARKITEKT:
Hans Nygren och Sven Nygren Ark
BTA:
5 369 m2
HYRESGÄST:
Varbergs BTK, Kunskapsskolan, FMCK
TILLGÄNGLIGHET:
Fastigheten kv Björnen är tillgängligt för alla. Här finns anpassade parkeringsplatser, hiss och RWC.