Stadshus C

I kvarteret Postmästaren ligger Stadshus C. Här sitter flera av kommunens förvaltningar. Kontorsbyggnaden omfattar nästan hela kvarteret, i hörnet Norrgatan – Östra Långgatan ligger Varbergs kommuns kundservice. Utöver kontor finns det hörsalar, sammanträdesrum, kafé och uppvärmningskök i fastigheten. 

Våren 2020 köptes den del som utgör hyreslägenheter av Varbergs Fastighets AB som nu äger hela kvarteret Postmästaren. I dagsläget påverkas inte hyresgästerna men i en framtid kan hela kvarteret Postmästaren byggas om och utgöra Stadshus C.

Historia

Under mitten av 1970-talet fanns det stora planer för kvarteret Postmästaren. Exploatör, Curt Lundahl från Göteborg hade köpt fastigheterna och planerade för galleria. Planerna gick i stöpet och flera av husen började förfalla.

När fastighetsbolaget ville köpa Postmästaren av Curt Lundahl ville han absolut inte sälja till ett kommunalt bolag. Så den flyhänte revisorn och ledamoten i kommunfullmäktige, Bertil Diding, ordnade att bulvanköp genom ett bolag i Falkenberg.

I Maj 1976 förvärvar Varbergs Fastighets AB Postmästaren och har som plan att flytta Försäkringskassan från kv. Läkaren till kv. Postmästaren. Men eftersom ett par av byggnaderna var eldhärjade och flera förfallna så ska rivningar först genomföras. Detta sker i slutet av 1976.

Men det fanns oklarheter kring hyresgäster så projekteringen gick på sparlåga fram till december 1978. Då tog det fart och i juni 1980 var huset färdigt! Både Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Radio Halland har varit hyresgäster. Men allt eftersom har de externa hyresgästerna lämnat fastigheten och kommunala verksamheter har flyttat in.

Varbergs Fastighets AB äger och förvaltar kvarteret Postmästaren sedan 1976

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Postmästaren 16
BYGGÅR:
1979
ARKITEKT:
-
BTA:
8 777 m²
HYRESGÄST:
Varbergs kommun
TILLGÄNGLIGHET:
Tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser finns bland de allmänna parkeringarna i anslutning till huset. Det finns ramp till entrén, hiss och RWC.