Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift

Miljöcertifierad byggnad

Beslut om en byggnad ska certifieras enligt Miljöbyggnad fattas i tidigt skede för respektive projekt. Vi har en certifierad miljöbyggnadssamordnare som säkerställer vårt arbete med certifieringarna i enlighet med SGBC Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift.

Fokus på tre områden

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för byggnader på den svenska marknaden och baseras därför på svensk lagstiftning och byggpraxis. Miljöbyggnad fokuserar på tre huvudområden som alla är direkt kopplade till byggnadens miljöpåverkan:

  • Energi
  • Inomhusmiljö
  • Material

Ansökan om certifiering granskas av en tredjepart som bedömer om byggnaden klarar de uppsatta kraven. Byggnadens miljöegenskaper avgör om den får betyget BRONS, SILVER eller GULD.

Mer information om Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift finns på Sweden Green Building Council´s hemsida.

Medvetna materialval

Ur klimatsynpunkt är den absolut största påverkan själva upprättandet av byggnaden, vilket i sig är en stor utmaning för bygg- och fastighetssektorn.  I syfte att styra mot ett mer hållbart byggande arbetar vi bland annat med att registrera byggvaror i en digital loggbok, SundaHus Miljödata.

Produkterna som registreras är bedömda och klassade utifrån produktens kemiska egenskaper. Registreringen möjliggör för oss att göra medvetna materialval samt undvika produkter med farliga ämnen. Genom att dokumentera produktvalen hoppas vi kunna skapa förutsättningar för nästa generation att ha kontroll på vilka komponenter som finns i byggnaden, samt även främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. 

Mer information finns på SundaHus hemsida.