20 april 2022 | ALLMÄNT

Ombyggnation i p-hus Kyrkoherden

Mellan den 19 april och 13 maj pågår en ombyggnation i parkeringshuset Kyrkoherden. Parkeringshuset anpassas för nattparkering vilket bland annat innebär flytt och montage av portar och kameror. I samband med ombyggnationen flyttas även en boendegaragedel och ger på så vis en mer samlad boendeparkering i parkeringshuset. Ombyggnationen startar den 19 april och förväntas färdigställd i mitten av maj.

Efterfrågan på nattparkering

- Kyrkoherden har fram till nu varit vårt enda parkeringshus som inte varit tillgängligt nattetid. Efterfrågan på nattparkering ökar och inför sommarsäsongen gör vi det möjligt för fler att nattparkera i centrum, säger Albin Hillbom, affärsutvecklare för mobilitet på Varbergs Fastighets AB.

I parkeringshuset med infart från Bäckgatan finns även möjlighet att ladda sin elbil.

Avspärrning och försiktighet

Vissa moment i arbetet kan kräva att en del platser tillfälligt spärras av. Var uppmärksam och kör extra försiktigt när du parkerar.

Buller och ljud

Arbetet pågår under dagtid mellan kl 7-17. Vissa moment kan medföra buller och störande ljud, men kommer att hållas till en så låg nivå som är möjligt. Dessa moment sker främst i ombyggnationens inledande fas och väntas pågå under en eller ett par dagar.

Infart till parkeringshus i stor tegelbyggnad.

TAGGAR: