13 juni 2019 | BYGGPROJEKT

Sjöaremossen - omklädningsbyggnad

Sjöaremossens isbana ska få en ny omklädningsbyggnad som innehåller omklädningsrum, domarrum, kiosk, värmestuga och ett utrymme för slipning av skridskor. Den nuvarande omklädningsbyggnaden har ett stort behov av underhåll och saknar bland annat domarrum.

Idag har två bandyföreningar sin hemvist på isbanan och båda föreningarna har seniorlag, herr och dam, som spelar högt upp i divisionerna. En ny omklädningsbyggnad ska möta dagens och framtidens tränings- och tävlingsbehov, lokalerna ska vara moderna och tillgängliga.

Den gamla omklädningsbyggnaden är nu riven och nybyggnationen är i full gång. Gjutningen av bottenplattan är färdig och under vecka 25 kommer väggelement att monteras. 

Projektet väntas vara klart i september 2019.