7 maj 2021 | BYGGPROJEKT

Snart klar – Stenens förskola i Tvååker

Knappa tre veckor återstår innan Stenens förskola ska stå klar enligt tidplanen och förskolan börjar se färdig ut.

De sista markstenarna läggs på plats, ett sista lager färg stryks på pergolor, spaljéer, förråd och miljörum, all lekutrustning är på plats, de sista växterna ska planteras och pallkragarna är laddade med jord och redo för små trädgårdsmästare att odla i.

Stor lekplats med lekställningar i trä. I förgrunden 6 st pallkragar, sandlåda och pergola. I bakgrunden den rödmålade förskolebyggnaden.Bildtext: Den stora utegården vid Stenens förskola.

Del av utegården, stenar att balansera på, grusgångar och sandlådor. Buskar väntar på att bli planterade. Bildtext: Lekytan som gränsar till Vilda Zonen. Här ska buskar planteras.

I Vilda Zonen är platserna för den konstnärliga gestaltningen förberedda, själva konstverken i form av skulpturer kommer inom kort. De båda vindskydden är färdigbyggda och väntar på att målas klart. Snart är utegården redo att ta emot en massa leksugna barn.

Två vindskydd i trä i Vilda Zonen. En mysig plats att sitta när det blåser och regnar. Höga träd i bakgrunden.Bildtext: I de båda vindskydden finns gott om sittplatser. Här blir det mysigt att sitta i lä från friska vindar. 

På förskolans båda gavlar finns skyddade platser under tak, så kallade utesov. Här är det lite arbeten kvar, belysningen ska sättas på plats och detaljer ska målas.

Utesov, en plats under tak på förskolans gavel. Rödmålade väggar och tak. Golv i trä.

Nästan bara städningen kvar

All installation av ventilation, el och belysning är klara och funktionskontrollen som görs för att testa att allt fungerar som tänkt är avklarad. Nu återstår bara en del injusteringar och montering av inredningsdetaljer, därefter är det bara städningen kvar.

- Det känns väldigt bra att vi snart är klara och ligger helt rätt i tidplanen säger Filip Sundvisson, projektledare på VFAB. Vi tappade lite fart innan jul i och med pandemin men tack vare att vi låg lite före tidplanen och att arbetet efter nyår flutit på bra så var jag aldrig orolig att vi inte skulle bli klara i tid, säger Filip.

Stort rum med fönster ut mot utegården. Ljust trä och grönmålad fondvägg. Skyddspapp på golvet. Bildtext: Rummet kallas Hemvist och fungerar som samlingsrum.

TAGGAR: