16 april 2020 | BYGGPROJEKT

Stadshus A – tillbyggnaden tar form

Arbetet med tillbyggnaden på Stadshus A flyter på enligt planerna och förbipasserande kan nu se hur byggnaden tagit form då tältet som skyddat bygget nu monterats ner.

Modernisering och effektivisering

Den tillbyggda delen på Stadshus A är från mitten av 60-talet och var i behov av en upprustning och lokalerna behövde ny ventilationen. Det befintliga taket och vindsbjälklaget lyftes och rivningen startade under våren 2019. En tredje våning byggdes och dit flyttades bland annat teknik- och fläktrum. Den pelargång som tidigare fanns i den ursprungliga arkitekturen, som senare byggts igen, efterliknas med ett stort glasparti i den nya fasaden och ger gott om dagsljusinsläpp till de nya lokalerna.

Stort rum som renoveras, lokalen är rå och bygglampor hänger i taket. Genom stora fönster syns byggställningarna utanför.

På bygget just nu

Byggställningarna har monterats ner och tältet som skyddat bygget mot regn är nu borta. Den nya plåten på yttertaket och ytterväggarna på plan 3 är på plats och det är även de stora fönsterpartierna i pelargången.

Invändigt pågår arbeten med innerväggar, trapphus samt el- och ventilationsinstallationer.

Arbetet förväntas vara klart och kommunens verksamheter kan flytta in under hösten 2020.

TAGGAR: