Varbergs Fastighets ABs styrelse

 
Gösta Bergenheim Gösta Bergenheim (M)
Ordförande
Kent Norberg (S)
Vice ordförande
Ulla Öhman (C)
Ledamot
Inger Andersson (S)
Ledamot
Ingemar Svalander (KD)
Ledamot