AHA - Våra mål

A H A: Attraktiva, hållbara och affärsmässiga. Detta är våra strategiska målområden. Målen beskriver hur vi ska arbeta, hur vi ska bemöta våra medarbetare, kunder och samarbetspartners, samt hur vi bidrar till att förverkliga Varbergs vision, att bli Västkustens kreativa mittpunkt.

Attraktiva

Vi ska vara en attraktiv part för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Hållbara

Med fokus på hållbarhet i alla våra verksamheter tar vi ansvar för Varberg i dag och i morgon.

Affärsmässiga

Genom att vara affärsmässiga skapar vi förutsättningar för att bidra till Varbergs utveckling.