Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgänglig vår hemsida, varbergsfastighets.se, är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel man använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

Vi är medvetna om att delar av vår webbplats inte är helt tillgänglig. För närvarande uppfyller sidan delvis kraven.

Vi är medvetna om följande brister:

 • PDF:er som vi länkar till och som är skapade före 23 september 2020 är inte tillgängligt taggade. Vår tjänst Readspeaker, docReader, är ett hjälpmedel som gissar sig till strukturen i otaggade dokument. Den implementerades 22 september 2020 på vår webbsida och har kopplats samman med de länkade PDF:erna. Våra tester visar att docReader klarar av att läsa det allra mesta i pdf:erna på ett korrekt sätt undantaget är alt-text för bilder och länkar. En del av pdf:erna på vår hemsida är gjorda av tredje part och dessa kan VFAB inte påverka. Om du behöver hjälp med pdf:er som inte har korrekt taggstruktur så kontakta oss så hjälper vi dig. 
   
 • Videos publicerade före 23 september 2020 har open captions, dvs undertext inbränd i videon. Det finns inte transcript, manus, teckenspråkstolkning eller liknande i anslutning till videos publicerade innan lagkravet trädde i kraft. Videos inspelade efter 23 september 2020 har tillhörande .srt fil samt en transkribering i anslutning till länken på hemsidan. I sällsynta fall bäddar vi in videos som vi inte själva skapat. Då kan vi inte påverka hur de tagits fram av tredje part och det innebär att tillgänglighet inte kan garanteras. 
   
 • docReader är installerad men verktyget kan inte kopplas till enkäter som vi gjort i vår enkätverktyg och då de ligger på vår leverantörs server. Önskar du genomföra en enkätundersökning så kontakta oss så hjälper vi dig. 
   
 • Kartor som är avsedda för navigation är länkade till Google maps. Tillgängligheten hos tredjepart kan inte garanteras av Varbergs Fastighets AB.
   
 • Formuläret för Felanmälan i våra fastigheter delar vi med Varbergs kommun. Användare kan navigera genom formuläret med hjälp av tab-knappen men formuläret kan inte kopplas till Readspeaker och lyssnafunktionen finns därför inte genom vårt verktyg. Önskar du göra en felanmälan och behöver hjälp med uppläsning, kontakta oss så hjälper vi dig. 
   
 • Våra nyhetsbrev är idag inte helt tillgängliga. Readspeaker läser upp texten men bilder och länkar är inte alt/länk-textade. Nyhetsbreven skapas i ett annat verktyg som idag saknar möjligheten att alt/länk-texta bilder och länkar. Vi ser över möjligheter att bygga om verktyget. 

Bedömningen gjordes 22 september 2020 med hjälp av testverktyget Measure, testverktyget på webbriktlinjer.se samt självskattning.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår webbplats tillänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller andra brister som gör att du inte kan ta del av vår digitala service önskar vi att du kontaktar oss.

Det är Varbergs Fastighets AB som tillhandahåller sidan, och du kan kontakta oss på:

E-post: vfab@varberg.se

Webb: via kontaktformuläret på varbergsfastighets.se/Kontakta-oss.

Telefon: 0340 – 50 60 00

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi åtgärdat problem som du gjort oss uppmärksamma på. Det gäller även om du upplever att vi inte tillgodosett dina behov på, av dig begärda, tillgängliga versioner av information på vår webbplats. Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet.

Denna redogörelse uppdaterades 4 mars 2021.