Närbild. Bygghjälm och ritning på ett bord

  Byggprocessen

  Våra byggprojektledare leder arbetet och ansvarar för att fastställa en effektiv process tillsammans med entreprenör, berörda förvaltningar och eventuella konsulter.

  Alla Varbergs Fastighets ABs byggprojekt drivs med ekonomiska och tidsmässiga ramar.

  I arbetet med såväl upphandlingar som under byggprocessen vägs miljömässig, social och etisk hänsyn in. Oavsett storlek och typ av projekt är arbetsprocessen den samma.

  • Förstudie
  • Projektledning
  • Genomförande
  • Överlämnande
  • Uppföljning

  Mer information om vårt hållbarhetsarbete på sidorna Hållbarhet

  Våra byggprojekt

  Från det att ett projekt är i förstudiefas finns det att läsa om här på hemsidan. Du hittar kortfattad information om projekten och kontaktuppgifter till ansvarig byggprojektledare. Har du frågor är du välkommen att höra av dig!

  Pågående byggprojekt

  Byggprojekt i förstudie

  Genomförda byggprojekt

  Senast publicerad: