Byggprojekt i förstudiefas

  Du hittar kortfattad information om projekten och kontaktuppgifter till ansvarig byggprojektledare. Har du frågor är du välkommen att höra av dig!

  Särskilt boende och förskola i Trönninge

  VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie som säkerställer möjligheten till genomförandet av att placera ett särskilt boende, en förskola och ett tillagningskök i samma byggnad i Trönninge norr om Varberg.

  Trönninge växer med nya bostadsområden och med det ökar befolkningen i området. Varbergs kommun har sett stora samordningsvinster i att planera byggnation av en förskola i kombination med ett särskilt boende.

  Förskolan ska ha plats för 80 barn + 40 platser för nattis. Det särskilda boendet ska innehålla sex avdelningar med 60 platser. Förstudien ska ta fram förslag på byggnation, kostnadskalkyl samt projekttidplan.

  Förstudien löper från juni 2022 – mars 2023.

  Emma Winnberg

  Emma Winnberg

  Byggprojektledare

  E-post: Emma.winnberg@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 05

  Senast publicerad: