Byggprojekt i förstudiefas

  Du hittar kortfattad information om projekten och kontaktuppgifter till ansvarig byggprojektledare. Har du frågor är du välkommen att höra av dig!

  Väröbackaskolan i Varberg. En ljust gul träbyggnad i olika plan. Rött tegeltak.

  Väröbackaskolan i Varberg.

  Kapacitetsutredning Väröbackaskolan

  VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie som innehåller kapacitetsutredning för Väröbackaskolan.

  Väröbacka växer befolkningsmässigt och det finns ett behov av att utöka antalet elevplatser på skolan. Idag går det 450 elever på skolan, förstudien ska ta höjd för 600 elever.

  Det behövs ett nytt tillagningskök samt en matsal som rymmer fler elever. Här finns också ett behov av fler klassrum, flexsalar och administrativa lokaler.

  Svartvit bild med en bygghjälm som ligger ovanpå en ritning.

  Jennie Mennerholm

  Byggprojektledare

  E-post: Jennie.mennerholm@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 19

  Limabacka förskola

  Väröbacka växer och behovet av förskoleplatser ökar. VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie för en ny förskola i Limabacka. Förskolan ska inrymma plats för 160 barn och utgå ifrån de konceptförskolor som byggts på Breared och i Tvååker, ”Klapperstenen” och ”Stenen”.

  Den aktuella fastigheten som utreds är Värö:Backa 2:4

  Förstudien löper från mars 2022 – augusti 2022.

  Johanna Fischer

  Johanna Fischer

  Byggprojektledare

  E-post: Johanna.fischer2@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 39

  Bläshammar förskola

  Bläshammar växer med nya bostadsområden och med utökad befolkning behövs fler förskoleplatser. VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie för en ny förskola i Bläshammar med placering bredvid Siers förskola på fastighet Bläshammar 5:2.

  Förskolan ska inrymma plats för 120 barn och mottagningskök.

  Förstudien löper från mars 2022 – augusti 2022.

  Frida Gren

  Frida Gren

  Byggprojektledare

  E-post: Frida.gren@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 26

  Senast publicerad: