Byggprojekt i förstudiefas

  Här finns kortfattad information om projekt i förstudiefas.

  Peder Skrivares skola

  Nu ska en av Sveriges största gymnasieskolor bli ännu större då antalet elevplatser ska utökas från 2000 till 3000. På uppdrag av Varbergs kommun ska vi ta fram en förstudie som utreder hur och var på Peder Skrivares skola de 1000 nya elevplatserna ska byggas, samt ta fram en första riktprisanalys.

  Utöver byggnation av skollokaler ska även en idrottshall och ett parkeringshus byggas. Med den här satsningen kommer skolan fortsatt erbjuda högkvalitativa utbildningar med stor variation och vara en central mötesplats för ungdomar en lång tid framöver.

  Upphandlad entreprenör för förstudie, projektering och byggnation: Skanska.

  Beställare: Varbergs kommun

  Helen Treslow

  Helen Treslow

  Senior byggprojektledare

  E-post: Helen.treslow@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 08

  Påskbergsskolan

  På uppdrag av Varbergs kommun ska vi ta fram en förstudie som säkerställer möjligheten att utöka Påskbergsskolans kapacitet med cirka 230 elevplatser.

  Förstudien ska visa förslag på byggnation, kostnadskalkyl samt projekttidplan.

  Beställare: Varbergs kommun

  Omer Zvizdić

  Omer Zvizdić

  Byggprojektledare

  E-post: Omer.zvizdic@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 04

  Senast publicerad: