Byggprojekt i förstudie

  Från det att ett projekt är i förstudiefas finns det att läsa om här på hemsidan.

  Bockstensskolan

  På uppdrag av Varbergs kommun ska vi utreda förutsättningarna för om- och tillbyggnad av Bockstensskolan som ska resultera i en ökad kapacitet till totalt 650 elever.

  Förstudien ska visa förslag på byggnation, kostnadskalkyl samt projekttidplan.

  Beställare: Varbergs kommun

  Jennie Mennerholm

  Projektledare Bockstensskolan

  Jennie Mennerholm

  Byggprojektledare

  E-post: Jennie.mennerholm@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 19

  Peder Skrivares skola

  Nu ska en av Sveriges största gymnasieskolor bli ännu större då antalet elevplatser ska utökas från ca 1900 till 2500. På uppdrag av Varbergs kommun ska vi ta fram en förstudie som utreder hur och var på Peder Skrivares skola de 1000 nya elevplatserna ska byggas, samt ta fram en första riktprisanalys.

  Utöver byggnation av skollokaler ska även en idrottshall byggas.

  Upphandlad entreprenör för förstudie, projektering och byggnation: Skanska.

  Beställare: Varbergs kommun

  Helen Treslow

  Projektledare Peder skrivares skola

  Helen Treslow

  Senior byggprojektledare

  E-post: Helen.treslow@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 08

  Senast publicerad: