Byggprojekt i förstudiefas

  Du hittar kortfattad information om projekten och kontaktuppgifter till ansvarig byggprojektledare. Har du frågor är du välkommen att höra av dig!

  Särskilt boende och förskola i Trönninge

  VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie som säkerställer möjligheten till genomförandet av att placera ett särskilt boende, en förskola och ett tillagningskök i samma byggnad i Trönninge norr om Varberg.

  Trönninge växer med nya bostadsområden och med det ökar befolkningen i området. Varbergs kommun har sett stora samordningsvinster i att planera byggnation av en förskola i kombination med ett särskilt boende.

  Förskolan ska ha plats för 120 barn. Det särskilda boendet ska innehålla sex avdelningar med 60 platser. Förstudien ska ta fram förslag på byggnation, kostnadskalkyl samt projekttidplan.

  Förstudien löper från juni 2022 – mars 2023.

  Emma Winnberg

  Emma Winnberg

  Byggprojektledare

  E-post: Emma.winnberg@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 05

  Senast publicerad: