Gammal betongbyggnad med sågtandat tak.

  Fabriksbyggnadens sågtandade tak är mycket utmärkande och är till största del bevarat i ursprungligt utförande.

  Bevarandet av B-hallen, kv Renen

  B-hallen utgjorde en gång i tiden fabriksbyggnaden på Skandinaviska Textilfabriken som grundades 1896-97 av bland andra Hugo Gerlach. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och ska bevaras.

  I december 2017 tog kommunfullmäktige beslutet att riva A-hallen och B-hallen på kvarteret Renen 13. Hösten 2018 revs A-hallen och muren runt revs ner till 120 cm.

  I januari 2019 inkom en motion gällande att ändra beslutet om rivning av B-hallen och istället bevara byggnaden för framtida bruk samt utreda hur de kvarvarande byggnaderna kan rustas upp och användas i framtiden. Hösten 2019 beslutades att B-hallen skulle väderskyddas för att klara minst 5 år så att det ges möjligheten att bestämma vad hallen ska användas till över tid. Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun.

  B-hallen har varit uppvärmd och därmed i bättre skick än A-hallen. Byggnaden användes fram till våren 2020 som lager av kommunen.

  Byggnaden skyddas av plåt

  B-hallen är en enplansbyggnad med en yta på drygt 1600 kvm. Byggnaden ska väderskyddas så att pågående förfall bromsas. En plåtkonstruktion med takstolar ska byggas för att täcka byggnaden och på så vis skydda den från väder och vind.

  Arbetet startar i början av juni och beräknas vara klart i september 2021.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Frida Gren

  Frida Gren

  Byggprojektledare

  E-post: Frida.gren@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 26

  Fakta

  Kategori

  Väderskyddas

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  1600 m²

  Entreprenör

  Tage & söner

  Entreprenadform

  -

  Byggtid

  Juni - september 2021