Bua förskola

  Den nuvarande förskolan Applagården i Bua börjar bli för trång. Istället kommer en ny förskola, Bua förskola, att byggas bredvid Buaskolan. VFAB tilldelades uppdraget av Varbergs kommun.

  Bua förskola är nu färdigbyggd. Tag del av resultatet i bildspelet.

  Plats för 80 barn

  I Bua förskola blir det plats för 80 barn fördelade i två sektioner med sammanlagt 4 avdelningar. På plan 2 blir det utrymmen för administration och teknikrum.

  I förskolebyggnaden blir det ett tillagningskök där mat lagas till barnen på förskolan och till eleverna på Buaskolan. Det blir också en matsal för Buaskolans elever, lokalen kommer att vara tillgänglig för uthyrning.

  Uppvärmningen kommer att bestå av fjärrvärme och solceller producerar el. I anslutning till förskolan blir det fler parkeringsplatser.

  Tillfällig gång- och cykelbana

  Den befintliga gång- och cykelbanan kommer att tas bort under byggnationen och en tillfällig grusgång anläggs mellan Buaskolans utegård och byggarbetsplatsen. Den befintliga gång- och cykelbanan spärras av och den tillfälliga tas i bruk i början av oktober 2020.

  Byggnationen startar i slutet av september 2020 med planerad överlämning i november 2021. Inflyttning i samband med terminsstart 2022.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Helen Treslow

  Helen Treslow

  Senior byggprojektledare

  E-post: Helen.treslow@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 08

  Frida Gren

  Frida Gren

  Byggprojektledare

  E-post: Frida.gren@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 26

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt

  Tengboms Arkitekter

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  TRABEA Bygg AB

  Entreprenadform

  Generalentreprenad

  Byggtid

  Byggstart i slutet av september och planerad inflyttning i november 2021.