Varmbadhuset i Varberg, en stor beigerosa byggnad med putsfasad. Många fönster och i mitten ett högt torn.

  Fasadrenovering Varmbadhuset

  Ett renoveringsprojekt av fasad och fönster sker på Varmbadhuset. Arbetet utförs för att säkerställa byggnadens långsiktiga kondition.

  Hur kommer det att bli

  Fasaden ska lagas samt putsas om, fönster ska renoveras och delar av husets hängrännor och stuprör ska bytas ut. Arbetet genomförs med stor respekt för det kulturhistoriska värdet och både fasad och fönster kommer återspegla byggnadens ursprung när arbetet är klart.

  Delar av fasaden åtgärdades i underhållsarbeten som genomfördes under åren 2015 och 2019 och ingår därför inte i nuvarande projekt.

  Tidplan

  Projektet hade som målsättning att vara helt klart under sommaren 2022. Dock har man stött på större skador än väntat och arbetena väntas därför pågå till och med september 2022.

  Projekt i egen regi.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Jimmy Emanuelsson

  Jimmy Emanuelsson

  Byggprojektledare

  E-post: Jimmy.emanuelsson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 12

  Fakta

  Kategori

  Underhållsarbete

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  Bröderna Bergström Byggnads AB

  Entreprenadform

  Utförandeentreprenad

  Byggtid

  Februari 2022-september 2022