Klapperstenens förskola, en röd träbyggnad i två plan. I förgrunden en utegård med lekutrustning.

  Klapperstenens förskola är färdigbyggd. Den stora utegården väntar på lekande barn.

  Klapperstenens förskola

  Klapperstenens förskola är nu färdigbyggd och verksamheten har flyttat in.

  I samband med överlämnandet spelade vi in en film till barnen. Titta här så fint det blev!

  Film: Välkommen till Klapperstenens förskola! Del 4 Länk till annan webbplats.

  Stadsdelen Breared växer och hit flyttar många barnfamiljer. För att möta dagens och framtidens behov av förskoleplatser ska VFAB, på uppdrag av Varbergs kommun bygga förskolan Klapperstenen. Den nya förskolan ska ersätta Rundgårdens och Alvgatans förskolor.

  På Klapperstenen kommer det att finnas plats för 160 barn uppdelade i fyra sektioner i sammanhängande lokaler. Utemiljön kommer att bestå av två gårdar för de mindre barnen och en tredje som är anpassad för äldre barn men som även kan nyttjas som en gemensam gård.

  Klapperstenens förskola planeras stå färdig i början av juni 2021 och byggs på uppdrag av Varbergs kommun.

  Senast publicerad: