Ritning på Kyrkskolans fasader och nya entré. Hus i äldre stil, hallandslänga.

  Ritning på Kyrkskolans fasader och nya entré.

  Mötesplats Tvååker

  Tvååkers ungdomsgård låg tidigare på Storegårdsvägen. Lokalerna var gamla, slitna och upplevdes ligga för långt ifrån skolan. Den gamla kyrkskolan ligger nära skolan, är större och i bättre skick än byggnaden på Storegårdsvägen och nu ska verksamheten flyttas dit istället.

  Kyrkskolans upprustade lokaler ska fungera som ett nav för kultur- och fritidsaktiviteter. Verksamheten ska kallas ”Mötesplats Tvååker”. Lokalerna kommer att nyttjas som ungdomsgård, för seniorverksamhet och för fritidsaktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättningar. Kulturskolan kommer att ha undervisning i lokalerna och de ska dessutom kunna användas av föreningslivet.

  Ombyggnation i Kyrkskolan

  Innan mötesplatsen kan tas i bruk krävs en ombyggnation för att anpassa lokalerna till de nya verksamheterna. Idag finns det många mindre rum i byggnaden, dessa kommer att öppnas upp och göras om till stora rum som ger bättre överblick. Husets bottenplan kommer att vara helt tillgängligt och kunna användas som övernattningslokal vid läger, cuper och matcher. Utvändigt kommer entrén att byggas till och tillgängliganpassas. Fasaden ska tvättas och målas samt få ny fasadbelysning. Utomhus kommer det finnas en grillplats och öppna ytor som ska möjliggöra olika typer av aktiviteter.

  Film om projektet

  I filmen berättar den tidigare projektledaren Johan Leek mer om projeket. Vid projektets uppstart hade den kommande verksamheten ett annat namn och kallades då för Kyrkskolans Aktivitetshus. Under projektets gång ändrades namnet för den kommande verksamheten till Mötesplats Tvååker.

  Se filmen Kyrkskolans Aktivitetshus i Tvååker Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Svartvit bild med en bygghjälm som ligger ovanpå en ritning.

  Varbergs Fastighets AB

  E-post: Vfab@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 00

  Fakta

  Kategori

  Ombyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  BAB Bygg AB

  Entreprenadform

  -

  Byggtid

  Planerad invigning hösten 2021