Två likadana huskroppar med inglasade gavlar byggs samman av trapphus och korridor med glasväggar.

  Ombyggnation - Campus Varberg

  Campus Varberg ser ett behov av att uppgradera sina lokaler för att fortsätta vara den självklara mötesplatsen för livslångt lärande. Detta är ett naturligt steg i det växande Varberg och i utvecklingen av den nya stadsdelen Västerport.

  Tillsammans med hyresgästen utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Varbergs kommun, ska en mindre om- och tillbyggnad ske med start våren 2022.

  Hur kommer det att bli

  Huvudentré ska flyttas till byggnadens nordvästra sida som vetter mot havet. Receptionen placeras på den nya entréytan och väggen intill bibliotekets öppnas upp mot den nya receptionen. Placeringen av huvudentrén ger ett mer naturligt läge för tillresta som kommer med buss eller tåg från stationen och de öppna ytorna ligger i linje med det värdskap och den tillgänglighet Campus Varberg önskar ge sina besökare.

  De ombyggda lokalerna ska möta verksamhetens behov av så väl hantering av tentamen som att skapa förutsättningar för att bli den självklara platsen för alla studenter i Varberg. I samband med ombyggnationen kommer även ett visst underhållsarbete att genomföras.

  Tidplan

  Upphandling sker genom förnyad konkurrensutsättning.
  Byggtid sommaren 2022 - tidig vår 2023.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Jimmy Emanuelsson

  Jimmy Emanuelsson

  Byggprojektledare

  E-post: Jimmy.emanuelsson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 12

  Fakta

  Kategori

  Ombyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  -

  Entreprenadform

  -

  Byggtid

  Sommaren 2022-tidig vår 2023