Ombyggnation av affärslokal

  I januari 2019 blev en av affärslokalerna på Västra Vallgatan tom efter det att Erland Cykel och sport flyttade ut. AUTOBENTO ska nu driva restaurang och lokalen behöver anpassas för denna verksamhet.

  Ombyggnationen är ett projekt i egen regi och ett samarbete med vår nya hyresgäst.

  Hur kommer det att bli

  AUTOBENTO har inriktning på det asiatiska köket och ett spännande högtekonlogiskt koncept. Restaurangen kommer att ha cirka 50 sittplatser och kommer att bidra med liv och rörelse på kvällstid längs Västra Vallgatan, tillsammans med övriga restauranger.

  Byggstart februari 2022 och ett preliminärt färdigställande i maj 2022.

  Kvarteret Läkaren, korsning Västra Vallgatan och Bäckgatan i Varberg. Tegelbyggnad i flera våningar med butiker i bottenplan.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Jimmy Emanuelsson

  Jimmy Emanuelsson

  Byggprojektledare

  E-post: Jimmy.emanuelsson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 12

  Fakta

  Kategori

  Ombyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  Ca 240 m²

  Entreprenör

  Vi Bygg i Borås AB

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  1 februari - maj 2022