Ombyggnation i Kyrkoherden

  Parkeringshuset Kyrkoherden byggs om för att kunna nyttjas för nattparkering.

  Kameror och portar flyttas och monteras. I samband med ombyggnationen flyttas även en boendegaragedel och ger på så vis en mer samlad boendeparkering i parkeringshuset.

  Buller under byggtiden

  Arbetet pågår under dagtid mellan kl 7-17. Vissa moment kan medföra buller och störande ljud, men kommer att hållas till en så låg nivå som är möjligt. Dessa moment sker främst i ombyggnationens inledande fas och väntas pågå under en eller ett par dagar.

  Infart till Kyrkoherdens p-hus, blå skyltar upplyser om parkeringstid.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Robin Björk

  Robin Hoff Björk

  Teknisk förvaltare

  E-post: Robin.bjork@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 34

  Fakta

  Kategori

  Ombyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  -

  Entreprenadform

  -

  Byggtid

  April 2022 till juni 2022