Räddningsstationen i Varberg

  På uppdrag av Varbergs kommun byggs Räddningsstationen om för att skapa mer plats och möjliggöra nya funktioner som efterfrågats av verksamheten. Byggnaden är 40 år gammal, har ett stort behov av underhåll och lever inte upp till de krav som ställs på den verksamhet som Räddningstjänsten bedriver.

  Tvätthall, tillbyggnad och personalytor

  Den gamla tvätthallen med verkstad rivs och ger plats för den nya tillbyggnaden som ska rymma fler kontorsplatser och konferenslokaler. Det kommer även att bli en ny större matsal, både damernas och herrarnas omklädningsrum görs om, det blir en ny tvättstuga samt ett rum för förvaring av larmkläder.

  Om- och tillbyggnationen startade våren 2020 och väntas stå klart kring årsskiftet 2021/2022.

  Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Svartvit bild med en bygghjälm som ligger ovanpå en ritning.

  Varbergs Fastighets AB

  E-post: Vfab@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 00

  Fakta

  Kategori

  Om- och tillbyggnation

  Arkitekt

  Fredblads Arkitekter

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  MVB Astor Bygg

  Entreprenadform

  Utförandeentreprenad

  Byggtid

  Start våren 2020, klart årsskiftet 2021/2022