Renovering i Varmbadhuset

  En bedömning av Varmbadhusets badanläggning har visat att den tekniska utrustningen är uttjänt och att bassängen är i behov av renovering.

  Hur kommer det att bli

  Alla tätskikt ska ses över och omklädningsrum kommer att renoveras. Ambitionen är att återskapa bassängen så långt det går, till hur den såg ut vid uppförandet 1925. Det ursprungliga kaklet är sedan tidigare utbytt mot vitt standardkakel. Som ett led i renoveringen kommer nytt kakel att sättas in med ambition att återskapa den ursprungliga interiören. Viktiga karaktärsdrag med högt kulturhistoriskt värde såsom, planlösning, arkadbågar, kassettak med mera, kommer inte att påverkas av renoveringen.

  I maj 2018 påbörjades renovering av Varmbadhusets badanläggning. Bassängen nyinvigdes april 2019.

  Se filmen när projektledaren Magnus Aronsson berättar om projektet Länk till annan webbplats..

  Den historiska bilden i bildspelet är taget 1925. Foto: Gustaf Henrik/Hallands kulturhistoriska museum.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Magnus Aronsson

  Magnus Aronsson

  Teknisk förvaltare

  E-post: Magnus.aronsson@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 16

  Fakta

  Kategori

  Renovering

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  -

  Entreprenadform

  -

  Byggtid

  Maj 2018 - April 2019