Rivning av Tull- och speditionsbyggnaden

  Projektet var ett uppdrag från Varbergs kommun och genomfördes i april 2020.

  Rivning gör plats för ny stadsdel

  Stadsdelen Västerport ska byggas i området kring hamnen, detta innebär att byggnader som spelat ut sin roll kommer att rivas. Stenafärjan lämnar Varberg för gott den 1 februari 2020 och därefter kommer både Stenaterminalen och tull- och servicebyggnaden att rivas. Rivningen kommer att ske i etapper, först tull- och servicebyggnaden i april 2020. Detta förutsatt rivningslov vilket bygger på att skyddsrummet som idag finns i tull- och servicebyggnaden, får en ny placering inom samma fastighet, något som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har beslutat. Det nuvarande skyddsrummet är 130 kvm stort och har plats för 120 personer.

  I dagsläget finns ingen tidsplan för när rivningen av Stenaterminalen kommer att ske.

  Tillägg: Det nya skyddsrummet kommer att ligga i anslutning till det P-hus som ska byggas intill hotell Västerport.

  Intervju med projektledare

  Projektledaren Johan Leek, Varbergs Fastighets AB intervjuas av P4 Halland gällande rivningen av Tull- och speditionsbyggnaden i hamnen i Varberg.

  Radiointervju med bilder, se filmen här Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Svartvit bild med en bygghjälm som ligger ovanpå en ritning.

  Varbergs Fastighets AB

  E-post: Vfab@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 00

  Fakta

  Kategori

  Rivning

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  -

  Entreprenadform

  -

  Byggtid

  Rivning, etapp 1, april 2020. Etapp 2, ej fastställt.