Den gamla färjeterminalen i Varbergs hamn. Långsträckt byggnad med många fönster speglas i hamnbassängens vatten. En segelbåt ligger förtöjd.

  Rivningen av Stenaterminalen

  Delar av piren där Stenaterminalen ligger kommer att tas i bruk när mark- och kajentreprenaden i Västerport kommer igång. Men under delar av skalet finns ett gammalt magasin från 1920-talet.

  I slutet av januari 2020 lämnade Stenafärjan Varberg och området i hamnen, den så kallade Hoken, ska istället omfattas i etapp 1 av den nya stadsdelen Västerport. Marken ägs av Varbergs kommun, men byggnaden ägs av Varbergs Fastighets AB (VFAB). Att byggnaden måste rivas beror på att delar av piren kommer att tas i bruk när mark- och kajentreprenaden i Västerport kommer igång. Huset är också i ett väldigt dåligt skick och har tjänat ut sitt syfte som terminalbyggnad. Rivningsprojektet är ett uppdrag från Varbergs kommun.

  Gammal byggnad under skalet

  Under ”skalet” på Stenaterminalen finns ett gammalt magasin från 1920-talet kvar. När man på 80-talet uppförde den nuvarande terminalen byggde man helt enkelt in delar av det gamla huset. Idag finns det välvda träbalkar, glaspartier och portar bevarat. Den gamla byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och man beslutade att genomföra rivningen med stor försiktighet för att om möjligt bevara den gamla byggnaden.

  Hokens långsiktiga framtid är inte bestämd ännu men målet är nu att skapa någon form av tillfällig mötesplats redan till sommaren 2022.

  Det gamla magasinets välvda takbjälkar och fönster.

  Det gamla magasinets välvda takbjälkar och fönster, bevarade under skalet sedan 1920-talet.

  Något försenad rivningsprocess

  Rivningen startade första veckan i oktober 2021 och målsättningen var att arbete skulle ta två månader. Rivningen av den del av byggnaden som inte ska bevaras har dragit ut på tiden, bland annat för att den gamla byggnaden innehållit miljöfarliga ämnen som till exempel asbest, som krävt provtagning. Nu förväntas arbetet istället vara klart i slutet av mars 2022.

  Arbetet utförs av rivningsentreprenör Norman AB och kan medföra visst buller. Minimering av byggdamm kommer att hanteras genom dammbindning med vatten. Ordinarie arbetstider kommer att vara mellan kl. 07.00-19.00.

  Under rivningsarbetet kan Hoken stängas tillfälligt.

  Gammal byggnad med välvt tak, fönster med spröjs och två gammaldags portar.

  Uppfräschad med ett nytt lager färg ser magasinet inte ut att vara från 1920-talet. Men de gamla fönstren och portarna avslöjar byggnadens ålder.

  Senast publicerad:

  Projektledning

  Jimmy Emanuelsson

  Jimmy Emanuelsson

  Byggprojektledare

  E-post: Jimmy.emanuelsson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 12

  Fakta

  Kategori

  Rivning

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  Normans AB, Jönköping

  Entreprenadform

  -

  Byggtid

  Oktober 2021 - våren 2022