Stadshotellet i Varberg och Varbergs torg. En pampig tegelbyggnad med svart tak med tornspira. Det stora torget i förgrunden är tomt på människor. En trädallé utanför stadshotellet.

  Utveckling av Stadshotellet

  I kvarteret Läkaren har ett spännande utvecklingsprojekt genomförts. Stadshotellet & Asia har utökat sitt erbjudande med ytterliggare upplevelseytor - på taket.

  En stor solterrass, utomhuspool, kallkar och bastur, allt vilandes på takåsarna med en fantastisk utsikt över hav, solnedgångar och Varbergs fästning. De nya ytorna flyter sömlöst samman med det befintliga Asia Spa. En gångbro svävar mellan huskropparna och tar besökaren från spaloungen över till de nya delarna.

  Projektet genomfördes mellan april 2022 - december 2022

  Konstverket kommer på plats.

  Delar av Konstverket, Klyvning av Roland Olsson som är placerat i mitten av gågatan har flyttats. Skulpturerna ställs på plats igen under våren 2023.

  Påverkan på Torggatan

  Allt arbete sker i kvarterets centrala delar, mellan husen. Då en mobilkran behövs för att lyfta upp och ta ner byggmaterial krävs ett säkerhetsområde. Den här inhägnaden är nödvändig men påtaglig och skymmer flera butiker som ligger längs med Torggatan.

  Butikerna har öppet

  Missa inte att butikerna som är skymda bakom byggstaketen har öppet som vanligt. Följ pilarna så hittar du in!

  Ökad byggtrafik

  De flesta leveranser kommer att ske från Kyrkogatan in på Kungsgatan och ner på Torggatan. Vissa leveranser kan även ske direkt från Västra Vallgatan.

  Tidplan

  • Byggstart i april 2022.
  • Inhägnaden på Torggatan minskas ner under vecka 29-32 och projektet drar ner lite på takten.
  • Projektet har full fart igen från vecka 33.
  • Projektet färdigställdes i december 2022.

  Övriga händelser

  Måndagen den 29 augusti fick vi problem med mobilkranen som används för lyft upp på taket. Under tiden som projektet inväntar nya delar och reparation av befintlig kran kommer ytterligare en kran placeras på Torggatan. Det här innebär att säkerhetsområdet utökas upp mot torget. Kunder till Cassels och Jack & Jones leds in i butikerna via en passage.

  Tisdagen den 14 juni skedde ett läckage av ca 50 liter hyralolja från mobilkranen. Räddningstjänsten var på plats för att ta upp oljan.

  Under två dagar, den 7 juni klockan 07.00 - den 8 juni klockan 17.00 sker lyft från andra sidan av kvarteret. Det här innebär att Bäckggatan, delen mellan Västra Vallgatan och Kungsgatan stängs av för motortrafik. En gångbana finns längs hela gatan och alla entréer till verksamheterna är öppna.

  Senast publicerad:

  Projektledning

   Glenn Eriksson

  Glenn Eriksson

  Byggprojektledare

  E-post: Glenn.eriksson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 25

  Fakta

  Kategori

  Om- och tillbyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  MVB Väst AB

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  April 2022 - december 2022