Pågående byggprojekt

    Här listar vi alla byggprojekt som pågår just nu, både kommunala och i egen regi.

    Kommunala byggprojekt och projekt i egen regi