Kv. Falkenbäck, illustration. Sex flervåningshus i ljus- och mörkgrå toner byggda runt en innergård.

  Falkenbäck parkeringsgarage

  I kvarteret Falkenbäck är en stor byggnation igång. Här ska göras plats för bostäder, men också parkeringsplatser. Den sedan länge planerade byggnationen av lägenheter i kvarteret Falkenbäck drog igång under våren 2021. Kvarteret kommer att innehålla både bostadsrätter och hyreslägenheter

  Hur kommer det att bli

  På platsen kommer det att uppföras fyra hus med totalt 87 lägenheter, samt ett parkeringsgarage i två plan. Parkeringsplatserna kommer vara fördelade till boende i huset och allmänheten, totalt kommer det att finnas cirka 190 parkeringsplatser. Det kommer att finnas möjlighet till nattparkering för allmänheten i garageanläggningen. Det kommer att finnas bilplatser för handikappfordon, samt platser för elbilar med laddstolpar. De allmänna parkeringsplatserna kommer att drivas på samma sätt som de övriga kommunala parkeringshusen i Varberg och hanteras av Varbergs Fastighets AB.

  Lägenhetshusen är ritade av Liljewalls Arkitekter och har en fin och levande småstadsarkitektur. Fasaderna domineras av tegel i vackra skiftningar som kombineras med trä. Vindsvåningarnas takkupor bryter av sadeltaken och skapar trevlig variation.

  Tidplan

  Etablering av bygget påbörjades i mars 2021. Innan bygget på höjden drar igång, kommer en hel del markarbete att krävas. Arbetet startar med att gräva ut för att anlägga ett garage i två våningar under mark.

  Byggnationen i kvarteret Falkenbäck flyter på enligt tidplan. Garagebyggnaden börjar ta form och i maj 2022 är planen att börja bygga på höjden.

  Under första halvåret 2022 kommer Borgmästaregatan mellan Östra Vallgatan och Sveagatan stängas av periodvis.

  Ordinarie arbetstider kommer att vara kl.07.00-16.00, men under vissa moment kan det förekomma arbete på andra tider.

  Bygget beräknas vara klart sommaren år 2023.

  Parkeringsgaraget byggs i egen regi.

  Mer information om bakgrund och planering på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats.

  Byggprojekt på Varbergskartan

  Är du nyfiken på var Falkenbäcks parkeringsgarage ska byggas? Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Svartvit bild med en bygghjälm som ligger ovanpå en ritning.

  Mikko Pelli

  Byggprojektledare, konsult

  E-post: mikko.pelli@jhbpl.se

  Albin Hillbom

  Albin Hillbom

  Affärsutvecklare, mobilitet

  E-post: Albin.hillbom@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 35

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  Tage & Söner i Varberg

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Våren 2021 - Sommaren 2023