Illustration där husen liknar klossar placerade längs en gata med allé. Tre bilar vid en korsning.

  Håstensskolan

  Det finns behov av fler grundskoleplatser i centrala Varberg. Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9, grundsärskola och idrottshall byggas.

  Hur kommer det att bli

  Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9 om 750 elever, grundsärskola F-9 om 100 elever samt en idrottshall byggas. Projektet innefattar även utemiljö, parkeringslösning samt rivning av den befintliga Håstensskolan. Under byggtid kommer den befintliga skolan att vara i drift.

  VFAB har på uppdrag av Varbergs kommun tagit fram en förstudie som gett förslag på volym och placering av byggkroppar samt en kostnadskalkyl och tidplan.

  Tidplan

  Efter att ha genomfört en förenklad förstudie startar nu projekterings- och kalkylarbete tillsammans med NCC som är upphandlad totalentreprenör. Byggnationen är planerad att genomföras under åren 2023-2025 och uppdraget sker på beställning från Varbergs kommun.

  Mer information och detaljplan på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats.

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Profilbild, Jennie Mennerholm

  Jennie Mennerholm

  Byggprojektledare

  E-post: Jennie.mennerholm@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 19

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt


  BTA (Bruttoarea)


  Entreprenör

  NCC

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  2023-2025