Skissad ritning över modulernas, matsalens, kökets, AV-husets och parkeringarnas placering på fastigheten Renen 13.

  Ritning över den tänkta lösningen på Renen 13.

  Kapacitetshöjande åtgärder för Peder Skrivares skola

  Peder skrivares skola behöver byggas ut och just nu pågår en förstudie som undersöker hur antalet elevplatser ska utökas. Gymnasieskolan behöver dock fler lokaler redan till höstterminen 2023, delar av undervisningen ska därför evakueras till moduler på Renen 13.

  De kapacitetshöjande åtgärderna ska ge studierum till cirka 150 elever, både ungdomar och vuxna. Lokalerna är modullösningar med undervisningslokaler, kök, matsal, elevhälsa och administration. Verksamheten kommer även få en cykel- och bilparkering samt tillhörande utemiljö.

  I början av 2023 startade de förberedande arbetena för montering av moduler på industrifastigheten Renen 13. Under våren har de 3 modulerna för undervisning monterats vilka nu anpassas utefter verksamhetens krav. Innan sommaren kommer även köksmodulerna vara på plats. Slutbesiktning och överlämning är planerad till slutet av juni och innan dess ska parkeringar samt utemiljön iordningsställas.

  Tillfällig parkering borttagen

  Byggprojektet innebär att de tillfälliga parkeringsplatserna på Renen tagits bort. Parkering hänvisas till närliggande pendelparkeringar samt parkeringshusen runt om i stan.

  Tidplan

  Byggnationen startade i början på 2023 och planerad överlämning är i slutet av juni 2023. Skolverksamheten ska starta till höstterminen 2023.

  Mer information och detaljplan på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats.

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om Peder Skrivares skola och de kapacitethöjande åtgärder som sker? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Helen Treslow

  Helen Treslow

  E-post: Helen.treslow@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 08

  Fakta

  Kategori

  Etablering av moduler

  Arkitekt


  BTA (Bruttoarea)


  Entreprenör

  Skanska

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Vinter 2023-sommar 2023