Illustration över området där konstgräsplanen ska ligga. Området är som en trekant med gräsplanen i mitten. Bredvid är läktare, carport, entré och parkering inritade.

  Illustration, D Office Arkitekter AB

  Konstgräsplan Väröbacka

  I Väröbacka norr om Varberg ska vi på uppdrag av Varbergs kommun anlägga en konstgräsplan. Planen ska placeras i närheten av Väröbackaskolans idrottshall.

  Hur kommer det att bli

  En fullstor konstgräsplan ska anläggas i närheten av Väröbackaskolan. Till det tillkommer läktare, carport, belysning och parkering om 60 platser.

  För att en konstgräsplan ska få bra svikt och vara behaglig att springa på behövs gummigranulat, små gummikorn som ligger mellan stråna i gräset. Då materialet innehåller mikroplaster kommer vi att anlägga ett slutet dagvattensystem, där dagvattenbrunnarna är försedda med silar som fångar upp granulatet.

  Tidplan

  Projekteringstiden löper fram till årsskiftet. Ambitionen är att byggstart ska ske våren 2023. Byggtiden beräknas till sju månader, med målsättning att färdigställa planen vintern 2023.

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Profilbild, Jennie Mennerholm

  Jennie Mennerholm

  Byggprojektledare

  E-post: Jennie.mennerholm@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 19

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt


  BTA (Bruttoarea)


  Entreprenör


  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Våren 2023 - Vintern 2023