Illustration över området där konstgräsplanen ska ligga. Området är som en trekant med gräsplanen i mitten. Bredvid är läktare och parkering inritade.

  Konstgräsplan Väröbacka

  I Väröbacka norr om Varberg anlägger vi på uppdrag av Varbergs kommun en ny konstgräsplan. Planen placeras vid Väröbackaskolans idrottshall och ska ha belysning, läktare och en stor parkering.

  Senaste nytt i projektet

  Nu drar vi igång! Anläggningen och bygget av konstgräsplanen med tillhörande läktare och parkering påbörjas i mars och ska stå klart för invigning under hösten.

  Entreprenadkontrakt skrevs med Serneke i oktober 2023.

  Konstgräsplanen genomförs som ett gemensamt projekt med om- och tillbyggnationen av Väröbackaskolan. Bygglov för skolan är överklagat.

  Här kan du läsa den senaste nyheten i projeket.

  Bild tagen ovanifrån på ett grönområde. Några gårdar bredvid en mindre väg.  En 3D-ritning av en fotbollsplan i mitten av bilden. 

  3D-illustration av konstgräsplanens placering

  Ny fullstor konstgräsplan

  En fullstor konstgräsplan ska anläggas i närheten av Väröbackaskolan. Till det tillkommer läktare, carport, belysning och parkering om 60 platser.

  För att en konstgräsplan ska få bra svikt och vara behaglig att springa på behövs gummigranulat, små gummikorn som ligger mellan stråna i gräset. Då materialet innehåller mikroplaster kommer vi att anlägga ett slutet dagvattensystem, där dagvattenbrunnarna är försedda med silar som fångar upp granulatet.

  Konstgräsplanen byggs på uppdrag av Varbergs kommun och du kan läsa mer om projektets bakgrund och planering på kommunens webbplats Varberg växer. Länk till annan webbplats.

  Konstverk

  Konstnärsteamet Akassen skapar nya konstverk unika för Väröbacka. De arbetar med idébaserad konst som kan överraska, väcka dialog och visa på möjligheter. Ett av verken kommer du som besöker konstgräsplanen att möta på parkeringen. Ett annat blir en formation av träd som symboliserar skolåren och växandet. Över tid blir det ett landmärke på ängen brevid planen.

  Projektet slås ihop med om- och tillbyggnationen av Väröbackaskolan

  I projeket ingår även om- och tillbyggnationen av Väröbackaskolan. När upphandlingen av Väröbacka konstgräsplan försenades bestämdes det att de båda projekten skulle slås ihop och upphandlas gemensamt. Om- och tillbyggnationen kommer öka skolans kapacitet med 200 fler elevplatser och bland annat innehålla nya moderna undervisningslokaler, uppehållsrum samt ny matsal och skolkök. Det kommer även byggas 4 nya omklädningsrum samt kiosk i Väröbackaskolans idrottshall.

  Tidplan konstgräsplan

  En första upphandling gick ut februari 2023, denna avbröts dock då vi upptäckte brister i underlaget. Underlaget korrigerades och slogs ihop med projektet om- och tillbyggnad av Väröbackaskolan. Ny upphandling gick ut i juli 2023 och kontrakt skrevs med Serneke i oktober 2023.

  Konstgräsplanen har byggstart våren 2024 med invigning under hösten 2024.

  Bygglov för skolan är överklagat.

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om projektet? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Frida Gren

  Frida Gren

  Byggprojektledare

  E-post: Frida.gren@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 26

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt

  SIGMA

  BTA (Bruttoarea)


  Entreprenör

  Serneke

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Våren 2024 - Höst 2024