Limabacka gruppbostad, tomt för byggnation. En öppen gräsyta omgärdad av villor.

  Fastigheten där gruppbostaden ska byggas.

  Limabacka gruppbostad

  I Limabacka planeras för nybyggnation av en gruppbostad. Ett boendealternativ för personer med behov av tillsyn och omvårdnad.

  Syftet med gruppbostaden är att vuxna personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa ett eget hem. Boendet ska också ge möjlighet till umgänge i gemensamma utrymmen samt erbjuda god arbetsmiljö för personal.

  Vi avser att svanenmärka Byggprojektet. ”Svanen” är Nordens officiella miljömärkning och drivs på uppdrag av regeringen. Miljömärkningen ställer bland annat krav på energianvändning, byggprodukter/byggvaror samt att byggprocessen är kvalitetssäkrad. ”Svanen” öppnar också upp för kreativa och spännande lösningar för till exempel ekosystemtjänster.

  Byggnationen planeras ske på följande fastighetsbeteckningar: Värö-Backa 8:43, 8:44, 8:49.

  Hur kommer det att bli

  Den planerade gruppbostaden ska ha sex lägenheter om 45 kvadratmeter vardera, fördelade på två byggnader. ”Hus A” ska bestå av fyra lägenheter, gemensamhetsytor i form av kök, vardagsrum, RWC, personalutrymmen med mera.

  I ”Hus B” planeras för två lägenheter om 45 kvadratmeter vardera, toalettutrymmen, ytor för personal samt teknikrum.

  Varje lägenhet har tillgång till egen uteplats och utemiljön ska främja fysisk aktivitet.

  Tidplan

  Beslut om investering är taget i kommunfullmäktige. Våren 2022 tas bygglovshandlingar fram och efter semestern planerar vi gå ut med upphandling för totalentreprenad enligt ABT 06.

  Målsättningen är att byggnationen ska sätta igång hösten 2022. Och att överlämningen till verksamheten ska ske hösten 2023, för att möjliggöra inflytt årsskiftet 2023/2024.

  Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun. Mer information och beslutsprocess på kommunens webbplats varbergvaxer.se Länk till annan webbplats.

  Hitta till bygget

  Är du nyfiken på var Limabacka gruppbostad ska ligga? Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Profilbild, Marcus Bergman

  Marcus Bergman

  E-post: Marcus.Bergman@varberg.se
  Telefon: 0340 - 50 60 30

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt

  D Office

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  -

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Hösten 2022 - Hösten 2023