Om- och påbyggnation Stadshus C

  Medarbetarna i Varbergs kommun blir fler i takt med att Varberg växer och större kontorsytor behövs. Stadshus C, som utgör kvarteret Postmästaren, ska därför byggas om till moderna kontorslokaler.

  Hur kommer det att bli

  Större delen av kvarteret är redan idag kontor för kommunens medarbetare. För att lokalerna ska kunna växa ytterligare behöver byggnadsvolymen öka. Det planeras genom att bygga på en tredje våning på de huskroppar som idag är i två plan. En mindre del av kvarteret är en äldre tegelbyggnad, Postmästaren 14, med två affärslokaler och några lägenheter. En yta som även den ska byggas om och bli en del av Stadshus C.

  Utveckling av Postmästaren 14

  Tegelbyggnaden på Postmästaren 14 uppfördes 1938 och är i mindre bra skick. I förhållande till husen på Postmästaren 16 är det nivåskillnad mellan våningsplanen och det finns heller inte någon övergång mellan dem, vilket försvårar när hela kvarteret nu ska byggas om för att innehålla kontorsverksamhet.

  Med dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö kommer stora ingrepp på konstruktionen krävas på Postmästaren 14, vilket i sig är ekonomiskt utmanande men även innebär att nuvarande utformning inte är möjlig att bibehålla.

  Som fastighetsägare förespråkar vi rivning och nybyggnation av Postmästaren 14. Den huvudsakliga anledningen till detta är att befintlig byggnad inte är ändamålsenlig för kontorsverksamhet. För att uppfylla detaljplaneförslaget krävs ett helhetsgrepp där den nya byggnaden ska uppfylla nutidens höga krav på arbetsplatser.

  Två fastigheter blir en

  I samband med utvecklingen i kvarteret ansöker vi som fastighetsägare även om fastighetsreglering där Postmästaren 14 ska ingå i Postmästaren 16.

  Vad händer nu

  Upphandlingen är avslutad och entreprenaden är tilldelad MVB Väst AB.

  Projektering pågår. Preliminär byggstart är januari 2023 med preliminärt färdigställande december 2024.

  Ansökan om rivningslov är inskickad.

  Detaljplanen har varit ute på granskning, mindre justeringar görs utifrån det som inkommit. Följ ärendet på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats..

  Stadshus C, drönarbild. Stor trevåningsbyggnad i form av en åtta. Angränsar till park med höga träd.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Svartvit bild med en bygghjälm som ligger ovanpå en ritning.

  Glenn Eriksson

  E-post: Glenn.eriksson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 25

  Fakta

  Kategori

  Om- och påbyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  Ca 1700 m² tillbyggnad och 5400 km² ombyggnad

  Entreprenör

  MVB Väst

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Preliminär byggstart januari 2023