Stadshus C, drönarbild. Stor trevåningsbyggnad i form av en åtta. Angränsar till park med höga träd.

  Om- och påbyggnation Stadshus C

  Medarbetarna i Varbergs kommun blir fler i takt med att Varberg växer och större kontorsytor behövs. Stadshus C, som utgör kvarteret Postmästaren, ska därför byggas om till moderna kontorslokaler.

  Hur kommer det att bli

  Större delen av kvarteret är redan idag kontor för kommunens medarbetare. För att lokalerna ska kunna växa ytterligare behöver en tredje våning byggas på de huskroppar som idag är i två plan. Även Postmästaren 14, som utgör en mindre del av kvarteret, ska bli en del av stadshus C.

  Utveckling av Postmästaren 14

  Tegelbyggnaden på Postmästaren 14 uppfördes 1938 och är i mindre bra skick. I förhållande till husen på Postmästaren 16 är det nivåskillnad mellan våningsplanen och det finns heller inte någon övergång mellan dem, vilket försvårar när hela kvarteret nu ska byggas om för att innehålla kontorsverksamhet.

  För att möta dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö kommer stora ingrepp på konstruktionen krävas. Det innebär att nuvarande utformning inte är möjlig att behålla och byggnaden kommer att rivas. En ny kontorsbyggnad kommer att byggas upp och integreras med övriga kvarteret.

  Två fastigheter blir en

  I samband med utvecklingen i kvarteret ansöker vi som fastighetsägare om fastighetsreglering där Postmästaren 14 ska ingå i Postmästaren 16.

  Vad händer nu

  • Upphandlingen är avslutad, entreprenaden är tilldelad MVB Väst AB.
  • Projektering pågår. Preliminär byggstart är december 2022 med preliminärt färdigställande december 2024.
  • Detaljplanen fick laga kraft den 22 september. Följ ärendet på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats..
  • Rivningslov för Postmästaren 14 beviljades den 20 oktober 2022.
  • Bygglov för för påbyggnaden av Postmästaren 16 är inskickad.

  Drottninggatan stängs av

  Under vecka 48 kommer Drottninggatan, mellan Norrgatan och Norra Vallgatan, spärras av. Portar och garageinfarter i intilliggande kvarter kommer fortsatt vara tillgängliga. Gatan är avstängd från vecka 48, 2022 till vecka 5, 2023. Därefter kan den behöva stängas av i perioder under våren 2023.

  Byggprojekt på Varbergskartan

  Är du nyfiken på var Stadshus C ligger? Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Profilbild, Glenn Eriksson

  Glenn Eriksson

  E-post: Glenn.eriksson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 25

  Fakta

  Kategori

  Om- och påbyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  Ca 1700 m² tillbyggnad och 5400 km² ombyggnad

  Entreprenör

  MVB Väst AB

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Preliminär byggstart december 2022