Drönarbild över kvarteret postmästaren. Taket är i rött och zinkfärgad plåt. Det ligger solpaneler på stora delar av kvarteret.

  Vy över stadshus C från oktober 2023. Tillbyggda våningsplan och solcellspaneler är på plats. Foto: Varbergs kommun

  Om- och påbyggnation Stadshus C

  Medarbetarna i Varbergs kommun blir fler i takt med att Varberg växer och större kontorsytor behövs. Stadshus C, som utgör kvarteret Postmästaren, byggs därför om.

  Större delen av kvarteret är redan idag kontor för kommunens medarbetare. För att lokalerna ska kunna växa ytterligare har en tredje våning byggts på. Även den fastighet som tidigare hade beteckningen Postmästaren 14 blir kontor där Varbergs fastighet kommer att flytta in.

  Senaste nytt i projektet

  Nu är projektet klara med alla arbeten som kräver byggkran. Därför har byggkranen monterats ner och avspärrningarna minskat. Det innebär att Drottninggatan öppnas upp för biltrafik från och med vecka 19. Det pågår fortfarande byggnation och är begränsad framkomlighet, så följ skyltningen.

  Varberg direkts lokaler renoveras och kontaktcentret har därför tillfälligt flyttat till Brunnsparken.

  Kontaktuppgifter till Varberg direkt. Länk till annan webbplats.

  Alla stora arbeten är klara på kvarterets befintliga delar. Fokus är att färdigställa invändigt innan lokalerna kan överlämnas. Varbergs kommun beräknas flytta in sin verksamhet med start under sommaren 2024.

  På Drottninggatan pågår bygget med det nya huset. Den här delen av kvarteret beräknas stå klar i slutet av 2024.

  Generell framkomlighet

  Under hela byggperioden, december 2022 - december 2024, är det delvis begränsad framkomlighet på gatorna runt om hela kvarteret. Detta på grund av byggställningar, containrar och andra avspärrningar för att skapa säkerhet för förbipasserande.

  Ett långt byggstaket står framför stadshus C på Drottninggatan. 

  Huset på Drottninggatan 9 har nu nått sin fulla höjd och syns i blått bakom byggställningarna. Bild tagen den 5 mars 2024.

  Vy över bygget av det nya kontorshuset på Drottninggatan, som ligger mellan två befintliga huskroppar. Bottenplatta och källarväggar är gjutna. Armering sticker upp flera arbetare syns.

  Vy över bygget av det nya kontoret på Drottninggatan 9 från slutet av november 2023. Bottenplatta klar och källarväggar gjutna.

  Flygfoto över Stadshus C, rätt plåttak och byggställningar. Några av trädkronorna Esplanadparken syns

  Vy över stadshus C från juni 2023 under pågående byggnation.

  Tidplan

  • Rivningsarbeten Drottninggatan 9 sker mellan december 2022 och januari 2023.
  • Byggstart i övriga delar av kvarteret (invändigt och utvändigt), januari 2023
  • Byggstart för den nya kontorsbyggnaden på Drottninggatan 9, oktober 2023.
  • Preliminärt färdigställande för hela projektet, december 2024.

  Genomförda aktiviteter

  • Bygglov för ny kontorsbyggnad på Drottninggatan 9 fick laga kraft den 24 april 2023.
  • Rivning av huset på Drottninggatan 9 blev klart vecka 4 2023.
  • Bygglov för Postmästaren 16 fick laga kraft den 26 januari 2023.
  • Fastighetsregleringen gick igenom den 24 januari 2023, hela kvarteret har nu fastighetsbenämning Postmästaren 16.
  • Rivningslov för Postmästaren 14 fick laga kraft den 23 november 2022.
  • Detaljplanen fick laga kraft den 22 september. Följ ärendet på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats..
  • Upphandlingen är avslutad, entreprenaden är tilldelad MVB Väst AB.

  Återbruk beaktas i projektet

  I projektet har inventeringar gjorts av så väl installationer, byggnadsmaterial och inventarier för att hitta möjliga delar att återbruka. En rapport har upprättats där varje produkt har ett värde kopplat till klimatnytta. Denna beaktas sedan under projektets gång med fokus på det som ger störst klimatnytta.

  Läs mer om hur projektet sätter återbruk på agendan.

  Staplat gult tegel ligger på en pall i väntan på återbruk.

  Rivning av hus på Drottninggatan 9

  Tegelhuset på Drottninggatan 9 uppfördes 1938 vilket bland annat innebär att byggstandarden inte möter dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö. Huset, förhållande till husen på Postmästaren 16, har även nivåskillnad mellan våningsplanen och är utan övergång mellan dem. Detta är utmanande när hela kvarteret nu ska byggas om för att innehålla kontorsverksamhet.

  Rivningslovet för postmästaren 14 fick laga kraft den 23 november 2022. Rivningsarbetet var klart i januari 2023.

  Ny kontorsbyggnad integreras med övriga kvarteret

  För att möta dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö kommer stora ingrepp på konstruktionen krävas. Det innebär att nuvarande utformning inte är möjlig att behålla och byggnaden kommer att rivas. En ny kontorsbyggnad kommer att byggas upp och integreras med övriga kvarteret.

  Bygglov för det nya huset på Drottninggatan 9 fick laga kraft den 24 april 2023.

  Stadshus C, drönarbild. Stor trevåningsbyggnad i form av en åtta. Angränsar till park med höga träd.
  En grävmaskin står på en grusad yta där ett tegelhus tidigare stått. På intilliggande hus syns rester av det gamla husets våningsplan.

  Rivningen av huset på Drottninggatan 9 blev klart vecka 4 2023. (Fastighetsbeteckning Postmästaren 14.)

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om Stadshus C? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Byggprojekt på Varbergskartan

  Är du nyfiken på var Stadshus C ligger? Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

   Glenn Eriksson

  Glenn Eriksson

  Byggprojektledare

  E-post: Glenn.eriksson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 25

  Fakta

  Kategori

  Om- och påbyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  Ca 1700 m² tillbyggnad och 5400 km² ombyggnad

  Entreprenör

  MVB Väst AB

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  December 2022 - höst 2024