Stadshus C, drönarbild. Stor trevåningsbyggnad i form av en åtta. Angränsar till park med höga träd.

  Om- och påbyggnation Stadshus C

  Medarbetarna i Varbergs kommun blir fler i takt med att Varberg växer och större kontorsytor behövs. Stadshus C, som utgör kvarteret Postmästaren, ska därför byggas om till moderna kontorslokaler.

  Större delen av kvarteret är redan idag kontor för kommunens medarbetare. För att lokalerna ska kunna växa ytterligare behöver en tredje våning byggas på de huskroppar som idag är i två plan. Även Postmästaren 14, som utgör en mindre del av kvarteret, ska bli en del av Stadshus C.

  Händelseförlopp i byggprojektet

  Rivningen av Postmästaren 14 är klar startade i december 2022 och är nu klar, en vecka före tidplan. Snart kommer en byggkran installeras på platsen där huset tidigare stått.

  Den ska användas när påbyggnad på befintliga huskroppar i delar av kvarteret ska göras. Detta arbete startar under februari-mars.

  Drottninggatan avstängd

  Drottninggatan, mellan Norrgatan och Norra Vallgatan, är avstängd för biltrafik från vecka 48, 2022 till vecka 6, 2023. Därefter kan den behöva stängas av i perioder under våren 2023. Portar och garageinfarter i intilliggande kvarter kommer fortsatt vara tillgängliga.

  Ett arbete med fjärrvärme

  Varberg Energi kommer i samband med rivningen att gräva bort fjärrvärmeledningen som gått in i det tidigare huset. Detta innebär att Drottninggatan blir avstängd även några dagar i slutet av vecka 6 och i början av vecka 7.

  Information till kunder som berörs av avbrott på fjärrvärmen skickas ut från Varberg Energi. Exakta datum för när gatan stängs av skyltas på plats. Portar och garageinfarter i intilliggande kvarter kommer fortsatt vara tillgängliga.

  Byggställning och trädbeskärning

  Under januari och februari 2023 kommer förberedande arbeten i Esplanadparken göras. Dels ska vi beskära träden närmast Stadshus C, dels ska vi bygga en ställning mot fasaden. Entrén till Varberg direkt, kommunens kontaktcenter är tillgänglig för besökare.

  Tidplan

  • Detaljprojektering pågår.
  • Byggstart i övriga delar av kvarteret (invändigt och utvändigt), januari 2023
  • Preliminärt färdigställande för hela projektet, december 2024.
  • I samband med utvecklingen i kvarteret ansöker vi som fastighetsägare om fastighetsreglering där Postmästaren 14 ska ingå i Postmästaren 16.

  Genomförda aktiviteter

  Rivning av Postmästaren 14

  Tegelhuset på Drottninggatan 9 uppfördes 1938 vilket bland annat innebär att byggstandarden inte möter dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö. Huset, förhållande till husen på Postmästaren 16, har även nivåskillnad mellan våningsplanen och är utan övergång mellan dem. Detta är utmanande när hela kvarteret nu ska byggas om för att innehålla kontorsverksamhet.

  Ny kontorsbyggnad integreras med övriga kvarteret

  För att möta dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö kommer stora ingrepp på konstruktionen krävas. Det innebär att nuvarande utformning inte är möjlig att behålla och byggnaden kommer att rivas. En ny kontorsbyggnad kommer att byggas upp och integreras med övriga kvarteret.

  En grävmaskin står på en grusad yta där ett tegelhus tidigare stått. På intilliggande hus syns rester av det gamla husets våningsplan.

  Rivningen av huset på Drottninggatan 9 blev klart vecka 4 2023. (Fastighetsbeteckning Postmästaren 14.)

  Återbruk beaktas i projektet

  I projektet har iventeringar gjorts av så väl installationer, byggnadsmaterial och inventarier för att hitta möjliga delar att återbruka. En rapport har upprättats där varje produkt har ett värde kopplat till klimatnytta. Denna beaktas sedan under projektets gång med fokus på det som ger störst klimatnytta.

  Staplat gult tegel ligger på en pall i väntan på återbruk.

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om Stadshus C? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Byggprojekt på Varbergskartan

  Är du nyfiken på var Stadshus C ligger? Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

   Glenn Eriksson

  Glenn Eriksson

  E-post: Glenn.eriksson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 25

  Fakta

  Kategori

  Om- och påbyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  Ca 1700 m² tillbyggnad och 5400 km² ombyggnad

  Entreprenör

  MVB Väst AB

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  December 2022 - höst 2024