Illustrationsskiss över Peder Skrivare skola. En samling byggnader i olika former liknar klossar. Några är gulmarkerade.

  Illustrationen är en skissbild framtagen i åtgärdsvalet.

  Peder Skrivares skola

  Peder skrivare är den kommunala gymnasieskolan i Varberg med plats för närmare 2000 elever. Nu ska antalet elevplatser utökas och skolan ska få plats för ytterligare 1000 elever. 

  Hur kommer det att bli

  Nu ska en av Sveriges största gymnasieskolor bli ännu större. Antalet elevplatser ska utökas med ytterligare 1000 elever, idag har skolan plats för närmare 2000 elever. Utöver byggnation av skollokaler ska även en idrottshall och ett p-hus byggas.

  Med den här satsningen kommer skolan fortsatt erbjuda högkvalitativa utbildningar med stor variation och vara en central mötesplats för ungdomar en lång tid framöver.

  Tidplan

  VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie som utreder hur och var på Peder Skrivares skola de 1000 nya elevplatserna ska byggas, samt ta fram en första riktprisanalys.

  Skanska är upphandlad entreprenör för om- och tillbyggnationen som är planerad att äga rum mellan år 2024-2028.

  Mer information och detaljplan på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats.

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Helen Treslow

  Helen Treslow

  E-post: Helen.treslow@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 08

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation och tillbyggnation

  Arkitekt


  BTA (Bruttoarea)


  Entreprenör

  Skanska

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  2024-2028