Illustration av Trönningenäs förskola. Tre grå byggnader med gröna tak är sammanbyggda med mindre gröna byggnader.

  Trönningenäs förskola

  I Trönningenäs, norr om Varberg, byggs ett nytt bostadsområde. Med ökad inflytt kommer inte den nuvarande förskolan i upptagningsområdet räcka till. Den nya förskolan ska ligga i anslutning till Fyrstrandsbyn och byggnationen är ett uppdrag från Varbergs kommun.

  Projektledare och arkitekter gör platsbesök på tomten där förskolan ska byggas. Öppen gräsyta med villor i bakgrunden.

  Plats för 80 barn

  En förskola med plats för 80 barn, uppdelat på två sektioner och fyra avdelningar. Varje sektion ska innehålla hemvister, kapprum, torkrum, toaletter, skötrum, grupprum och ateljé. En gemensam del i mitten av byggnaden kommer utgöra matsal. I anslutning till matsalen förläggs mottagningsköket. Ytorna invändigt kommer att vara lite mindre än vanligt, ca 1000 kvm. I gengäld är utemiljön väl tilltagen med sina 8000 kvm.

  Utöver huvudbyggnaden med sovaltaner, planeras även varmförråd, kallförråd, återvinningshus och matplats uppföras på tomten. Förskolegården ska innehålla både en ”trygg zon” och en ”vild zon” och allt ska utformas efter barnens behov av fri lek i kombination med lekytor där lekställningar och annan utrustning får ta plats.

  Parkeringen kommer att ha plats för minst 16 parkeringsplatser och 20 cykelplatser.

  Övrig information

  Förskolan byggs på fastighetsbeteckning Trönningenäs 5:75 som slås ihop med intilliggande fastighet Trönningenäs 5:73, för att möjliggöra större utemiljö.

  Information om projektets bakgrund och detaljplan finns på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats.

  Byggprojekt på Varbergskartan

  Är du nyfiken på var Trönningenäs förskola ska ligga? Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Profilbild, Omer Zvizdić

  Omer Zvizdić

  Byggprojektledare

  E-post: Omer.zvizdic@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 04

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt

  D OFFICE arkitekter AB

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  -

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid