Illustration av Trönningenäs förskola. Tre grå byggnader med gröna tak är sammanbyggda med mindre gröna byggnader.

  Trönningenäs förskola

  I Trönningenäs, norr om Varberg, byggs ett nytt bostadsområde. Med ökad inflytt kommer inte den nuvarande förskolan i upptagningsområdet räcka till. Den nya förskolan ska ligga i anslutning till Fyrstrandsbyn och byggnationen är ett uppdrag från Varbergs kommun.

  Senaste nytt i projektet

  Under sommaren har arbetena rullat på med etablering och schaktning. Efter semestern har borrningen för bergvärmen färdigställts och arbetena med bottenplattan för den stora huvudbyggnaden påbörjats. Ytan har finjusterats och rören för bla. bergvärme, el och VA har installerats. Formningen för den omkring 930 kvadratmeter stora ytan är klar och armering och gjutning planeras dra igång i mitten på september.

  Byggarbetsplats med form för gjutning, lastpallar och upplag av byggmaterial

  Bottenplattan har formats och innan plattan gjuts ska den armeras.

  Under hösten kommer husets stomme resas och förskolans huvudbyggnad kommer sedan växa fram när väggar och tak monteras. Samtidigt kommer även arbetet med resterande mindre byggnader att påbörjas.

  Plats för 80 barn och med en väl tilltagen utemiljö

  Förskolan kommer ha plats för 80 barn, uppdelat på två sektioner och fyra avdelningar. Varje sektion ska innehålla hemvister, kapprum, torkrum, toaletter, skötrum, grupprum och ateljé. En gemensam del i mitten av byggnaden kommer utgöra matsal. I anslutning till matsalen förläggs mottagningsköket. Ytorna invändigt kommer att vara lite mindre än vanligt, ca 1000 kvm. I gengäld är utemiljön väl tilltagen med sina 8000 kvm.

  Utöver huvudbyggnaden med sovaltaner, planeras även varmförråd, kallförråd, återvinningshus och matplats uppföras på tomten. Förskolegården ska innehålla både en ”trygg zon” och en ”vild zon” och allt ska utformas efter barnens behov av fri lek i kombination med lekytor där lekställningar och annan utrustning får ta plats.

  Parkeringen kommer att ha plats för minst 16 parkeringsplatser och 20 cykelplatser.

  Information om projektets bakgrund och detaljplan finns på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats.

  En äng med hus i bakgrunden och en blå himmel.

  Fastigheten Trönningenäs 5:75

  Övrig information

  Förskolan byggs på fastighetsbeteckning Trönningenäs 5:75 som slås ihop med intilliggande fastighet Trönningenäs 5:73, för att möjliggöra större utemiljö.

  Övergripande tidplan

  Upphandlingen är klar och tilldelad entreprenör är Wästbygg AB. Byggnationen startade våren 2023 och förskolan ska stå färdig till hösten 2024.

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om Trönningenäs förskola? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Byggprojekt på Varbergskartan

  Är du nyfiken på var Trönningenäs förskola ska ligga? Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Omer Zvizdić

  Omer Zvizdić

  Byggprojektledare

  E-post: Omer.zvizdic@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 04

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt

  D OFFICE arkitekter AB

  BTA (Bruttoarea)

  Cirka 1000m2

  Entreprenör

  Wästbygg AB

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Vår 2023 - Höst 2024