Underhållsarbete kvarteret Läkaren

  Ett arbete med underhåll av några fasader i kvarteret Läkaren görs för att säkerställa byggnadens långsiktiga kondition.

  I kvarteret läkaren pågår två parallella projekt, dels ett utvecklingsprojekt och dels ett större underhåll av fasaden på innergården. Befintligt fasadtegel är uttjänt och behöver bytas ut.

  Information om utvecklingsprojektet i kvarteret Läkaren

  Hitta till Stadshotellet med hjälp av Varbergskartan

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Profilbild, Glenn Eriksson

  Glenn Eriksson

  Byggprojektledare

  E-post: Glenn.eriksson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 25

  Fakta

  Kategori

  Underhållsarbeten

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  MVB Väst AB

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  April 2022 - december 2022