Stadshotellet i Varberg och Varbergs torg. En pampig tegelbyggnad med svart tak med tornspira. Det stora torget i förgrunden är tomt på människor. En trädallé utanför stadshotellet.

  Utveckling av Stadshotellet

  I kvarteret Läkaren pågår ett spännande utvecklingsprojekt. Det byggs fler upplevelseytor på taket vilket ger ytterligare anledningar att besöka Varberg.

  Tillsammans med vår hyresgäst, Varbergs Stadshotell & Asia Spa genomför vi ett utvecklingsprojekt. Uppe på taket byggs en solterrass, pool och bastu - allt med en fanatsisk utsikt över Varberg. En inglasad gångbro ska knyta samman huskropparna. Där ska spagästerna kunna ta sig mellan den befintliga spadelen och den nya.

  Projektet beräknas pågå mellan april 2022 - december 2022

  Påverkan på Torggatan

  Allt arbete sker i kvarterets centrala delar, mellan husen. Då en mobilkran behövs för att lyfta upp och ta ner byggmaterial krävs ett säkerhetsområde. Den här inhägnaden är nödvändig men påtaglig och skymmer flera butiker som ligger längs med Torggatan.

  Butikerna har öppet

  Missa inte att butikerna som är skymda bakom byggstaketen har öppet som vanligt. Följ pilarna så hittar du in!

  Konstverket tas bort tillfälligt

  Delar av Konstverket, Klyvning av Roland Olsson som är placerat i mitten av gågatan har flyttats. Skulpturerna kommer på plats igen när byggprojektet är klart.

  Ökad byggtrafik

  De flesta leveranser kommer att ske från Kyrkogatan in på Kungsgatan och ner på Torggatan. Vissa leveranser kan även ske direkt från Västra Vallgatan.

  Tidplan

  • Byggstart i april 2022.
  • Inhägnaden på Torggatan minskas ner under vecka 29-32 och projektet drar ner lite på takten.
  • Projektet har full fart igen från vecka 33.
  • Hela projektet beräknas vara under december 2022.

  Övriga händelser

  Måndagen den 29 augusti fick vi problem med mobilkranen som används för lyft upp på taket. Under tiden som projektet inväntar nya delar och reparation av befintlig kran kommer ytterligare en kran placeras på Torggatan. Det här innebär att säkerhetsområdet utökas upp mot torget. Kunder till Cassels och Jack & Jones leds in i butikerna via en passage.

  Tisdagen den 14 juni skedde ett läckage av ca 50 liter hyralolja från mobilkranen. Räddningstjänsten var på plats för att ta upp oljan.

  Under två dagar, den 7 juni klockan 07.00 - den 8 juni klockan 17.00 sker lyft från andra sidan av kvarteret. Det här innebär att Bäckggatan, delen mellan Västra Vallgatan och Kungsgatan stängs av för motortrafik. En gångbana finns längs hela gatan och alla entréer till verksamheterna är öppna.

  Hitta till Stadshotellet med hjälp av Varbergskartan

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Profilbild, Glenn Eriksson

  Glenn Eriksson

  E-post: Glenn.eriksson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 25

  Fakta

  Kategori

  Om- och tillbyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Entreprenör

  MVB Väst AB

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  April 2022 - december 2022