Illustration, vit byggnad med olika höjder, röda dörrar och grått tak. 

  Värö Räddningsstation

  I Väröbacka ska det byggas en ny räddningsstationen, den befintliga är gammal och i behov av underhållsåtgärder. Den nya räddningsstationen ska byggas helt i närheten av den gamla och efterlikna den nyligen byggda räddningsstationen i Tvååker.

  Hur kommer det att bli

  Den nuvarande räddningsstationen i Väröbacka är gammal och i behov av underhållsåtgärder. Verksamheten är också i behov av större ytor. Den nya räddningsstationen ska efterlikna räddningsstationen i Tvååker som stod klar 2019.

  Den nya räddningsstationen om 700 kvadratmeter ska byggas på andra sidan vägen sett från den befintliga, på fastigheten Värö-Backa 17:17.

  Tidplan

  Projektet är nu i projekteringsfas. Upphandling av entreprenör är planerad till hösten 2022. Ambitionen är att räddningsstationen är färdigställs vid årsskiftet 2023-2024.

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Profilbild, Omer Zvizdić

  Omer Zvizdić

  Byggprojektledare

  E-post: Omer.zvizdic@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 04

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt


  BTA (Bruttoarea)


  Entreprenör


  Entreprenadform

  Utförandeentreprenad

  Byggtid

  Årsskiftet 2022/2023 - Årsskiftet 2023/2024