Två likadana huskroppar med inglasade gavlar byggs samman av trapphus och korridor med glasväggar.

  Den nya entrén till Campus Varberg färdigställdes under våren 2023.

  Campus Varberg

  Skolan är Hallands största yrkeshögskola och erbjuder efterfrågade utbildningar tillsammans med näringslivskontakter och ledande utbildningsarrangörer. Placeringen i hamnen, goda kommunikationer och att det är en väldigt modern miljö för högskolestudier och yrkesutbildning är såklart bidragande orsaker till popularitet.

  Idag är Campus Varberg en av landets ledande aktörer för yrkesinriktad utbildning. Här finns även öppna seminarium, ett modernt studentbibliotek, café och restaurang. Detta sammantaget gör skolan mycket betydande för studenterna, intresserad allmänhet och Varbergs kommun.

  Historia

  Campus Varberg invigdes 2003 och tillbyggdes 2008. Antalet studenter har stadigt ökat och kontinuerliga anpassningar gjorts för att tillmötesgå utbildningarnas behov.

  Under 2022-2023 flyttades entrén till byggnaden som vetter mot hamnbassängen. Genomfört byggprojetk - Ombyggnation Campus Varberg.

  Hitta till Campus Varberg

  Är du nyfiken på var Campus Varberg ligger? Alla våra fastigheter är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Fastighetsbeteckning

  Getakärr 9:14

  Byggår

  2002-2003, 2007-2008

  Arkitekt

  Christer Löfberg, Pyramiden Arkitekter AB

  BTA (Bruttoarea)

  11 993 m²

  Tillgänglighet

  Anpassade parkeringsplatser finns bland de allmänna parkeringarna utanför Campus. Ramp till entré, hiss och RWC gör huset tillgängligt för alla.

  Kontakt

  Är du hyresgäst och vill komma i kontakt med oss som arbetar med din fastighet?

  Alla kontaktuppgifter finns här