Kallbadhuset i Varberg. Pampig träbyggnad i morisk stil med lökkupol. Bilden tagen i solnedgång

  Kallbadhuset

  Kallbadhuset i Varberg är ett nakenbad som är indelat i två sidor, en för damer och en för herrar. Förutom bastu och kalla havsbad kan besökaren även njuta av en fika i vacker miljö.

  Varbergs Fastighets AB övertog Kallbadhuset sommaren 2021. Verksamheten drivs, precis som tidigare, av Kallbadhuset i Varberg.

  Information om öppettider, inträde med mera hittar du på Kallbadhusets egen hemsida. Länk till annan webbplats.

  Historia om Kallbadhuset

  Efter en idé om att uppföra ett ”präktigare bad” byggdes Varbergs första Kallbadhus år 1866. Landets badläkare predikade havsvattnets hälsobringande fördelar. Det utsatta läget har gjort att stormar vid flera tillfällen gått hårt åt kallbadhuset, vilket byggts upp vid tre olika tillfällen. Idag sägs Varbergs Kallbadhus vara en av Hallands mest fotograferade byggnader.

  ”Allmänheten inbillar sig, att det kalla hafsbadet kan tagas ungefär som ett vanligt flod- eller sjöbad, men detta är en villfarelse, som kostat mången årslånga lidande, ja ibland kunnat medföra verklig fara för livet”, så skrev överläkare Alfred Levertin vid Varbergs hasvbad i början av 1880-talet.

  Det ansågs riskabelt att bada i havet, det föregicks med risker så som att sugas ut i havet, drunkna eller till och med anfallas av diverse giftiga fiskar och maneter. Då simkunnigheten var låg, var havsbad länge något gemene man hade respekt för och som skulle ske under ordnade former.

  Att använda havsvatten som ”mineralvatten” att bada i var något som gjordes i England redan på tidigt 1700-tal. Varbergs brunns- och kurortshistoria tar sin början omkring år 1811 då man upptäckte att Svartekällan i Apelviken hade ett vatten som kunde exploateras som hälsobringande. En kurort kunde då beskrivas som en plats dit människor tog sig säsongsmässigt, främst under sommaren för att bota någon sjukdom eller behålla sin goda hälsa med hjälp av mineralvatten. Mineralvattnet ansågs helande både invärtes och utvärtes. Att hålla sig vid kurort var också ett sätt att idka sällskapsliv och visa sin tillhörighet i önskat samhällsskikt.

  Från flytande bassäng till kallbadhus

  I Varberg tog kallbaden sin början från en badflotte, också kallad badsump, som låg norr om hamnen. Den ersattes sedan runt 1850-talet av fasta bassänger, byggda på pålar som var nerkörda i botten. Dessa primitiva kallbadhus blev föregångare till de kallbadhus vi har idag. Till varje bassäng hörde omklädningsrum och dusch.

  I mitten av 1860-talet beslutar stadsfullmäktige att bilda Badortsbolaget med att uppgift att bygga ”en ny ändamålsenlig badinrättning” och ett ”präcktigare bad”. Med förebilder i badorter som Gustafsberg, Uddevalla, Strömstad och Marstrand och i samspråk med sakkunnig vattenbyggnadskonstruktör Wilhelm Gagner beslutas att bygga både ett kall- och varmbadhus i ett bräde.

  Svartvit bild med patina. Det äldre kallbadhuset tornar upp med lökkupoler och vackra detaljer. I bakgrunden fästningen.

  Foto: Ranchs atelje/Hallands kulturhistoriska museum. Det äldre kallbadhuset med fästningen i bakgrunden. Fotografi från år 1880-1884.

  Ett av västkustens förnämsta kallbadhus

  Varberg hade vid mitten på 1800-talet på allvar börjat växa som bad- och kurort. Ångbåtstrafiken var en orsak till snabb expansion. Förut hade en resa med diligens från Göteborg tagit 10 timmar, med ångbåt tog samma resa 3-4 timmar. Badgästtillgången ökade och staden insåg att detta ledde till inkomster för Varberg och dess invånare. År 1866 stod ett nytt stort kallbadhus i morisk och turkinfluerad stil färdigt. Referensen till orienten var avsiktlig och på modet, den österländska stilen skulle föra tankarna till turkiska bad och anammades vid flera badhusbyggen i landet. Här fanns en herr- och damavdelning, dessutom badsumpar för barn. Även tornen hade en funktion, i dessa placerades vattenreservoarer till duscharna. Det är detta kallbadhus som är kärnan i dagens kallbadhus.

  Kallbadhuset placerades en bit ut i vattnet för optimal terapeutisk verkan. Det stod i ett utsatt läge och därför anlades en vågbrytare för att skydda huset, en rejäl utfyllnad av sten gjordes mellan fästningen och södra hamnpiren. Detta hjälpte föga, redan år 1884 skadade en höststorm badhuset.

  Ett nytt kallbadhus 1886 och en ny storm

  Skadorna visade sig vara så allvarliga att beslut togs om att bygga ett nytt badhus, det stod färdigt två år senare och då revs det gamla.

  Fotot från år 1885 är unikt med två kallbadhus bredvid varandra. Foto i svartvitt. Utanför barnens badstrand tronar två kallbadhus bredvid varandra.

  Foto: Björsell, Nils Johan/Halland kulturhistoriska museum. Fotot är troligen från hösten 1885 och unikt med två kallbadhus bredvid varandra.

  Året därpå, 1886 står det nya kallbadhuset klart och efterliknar stilmässigt det tidigare. Även detta uppförs i morisk stil, med ett centraltorn som mittparti och fyra hörntorn formade som lökkupoler. En byggnadsinspektör menar dock att badhuset är ”ett lappverk” och det dröjer bara några år innan även detta badhus raseras av en storm. Julstormen mellan juldagen och annandagen år 1902 är obarmhärtig och raserar allt.

  Men skam den som ger sig. Året därpå kan varbergarna åter njuta av ett nytt kallbadhus, kanske det finaste – återigen med snickarglädje och lökkupoler. Damavdelning till vänster, herravdelning till höger och i entréhallen en liten kiosk och affär. Militärmusiken som konserterar i societetsparken gör besök på badbryggan om söndagarna och ger förmiddagskonserter. Badhuset är åter ett uppskattat inslag och tillhåll för både kända och okända varbergare samt långväga gäster. Tack vare att alla badgäster registrerades vet vi vilka samhällsklasser som besökte badhusen, mer om det går att läsa i boken ”När societeten kom till Warberg”.

  Svartvitt fotot. Badgäster med vita kläder och hattbeklädnad står på bryggan ut till Kallbadhuset.

  Foto: Okänd/Hallands kulturhistoriska museum. Unionsflaggan är hissad och badgäster befinner sig på bryggan till kallbadhuset. Bilden är tagen mellan år 1900-1905.

  Kurort på nedgång

  Efter sekelskiftet är begreppet kurort på nedgång. Kurortsbehandlingar ersätts med sjukhusplatser under modern vetenskaplig ledning. Dessutom har det spontana badandet i havet tagit över och även medelklassen tar sig råd att skaffa sommarhus - de nöjer sig med utomhusbad och sol. Den orientaliska stilen tappar popularitet och på 1930-talet tas dekorationer på badhuset bort till förmån för ett enklare uttryck. 1957 byggs kallbadhuset om till funkisstil, övervåningen monteras ner och det karakteristiska rosettfönstret vid entrén försvinner.

  Framåt 1990-talet är badhuset i så pass slitet och nedgånget att det finns planer på att riva alltihop. Men då tas beslut att badhuset ska restaureras genom den så kallade Hallandsmodellen. Hallandsmodellen var ett arbetsmarknadsprojekt där arbetslösa hantverkare erbjöds möjlighet att utbildas inom byggnadsvård. Kallbadhuset återställs nu och det genomförs en omfattande rekonstruktion av originalutseendet. Varbergs kommun belönades med ett diplom för god byggnadsvård av Hallands museiförening. Ursprungsarkitekturen med sina fantasifulla och formrika detaljer strålar åter mot varbergsborna.

  Kallbadhuset idag

  Varberg är den sista orten i Sverige som kallar sig kurort. Hälsotraditionen har levt vidare i nya former - konceptet har fått namnet spa och bygger mycket på rekreation och avkoppling. Staden stoltserar idag med flera prisbelönta spahotell och kallbadhuset är med sin glans och prakt ett välkommet inslag till destinationen.

  Både herr- och damavdelningens bastu med panoramafönster lockar besökare än idag. Duschar och toaletter knyter an till byggnadens stil genom klassiska val för kakel och duscharmaturer. Det spröjsade rosettfönstret renoverades varsamt så sent som år 2022. Den inglasade entrédörren som följs av ett entrétak klätt med pärlspont, samt väggar med panel och dekorationer ger besökaren en känsla av att färdas i tiden och känslan av historiens vingslag.

  Ett utsatt läge

  Kallbadhuset ligger en bit ut i havet och nås via en lång brygga. Bryggan som leder ut till badhuset har ersatts flera gånger liksom de kraftiga träpålar som bär upp pålverket. Räcket som omger bryggan är snarlikt det ursprungliga räcket.

  Kallbadhuset har klass A i bevarandeklassen. Vilket innebär att byggnaden har ett objektsvärde, är av nationellt intresse samt omistlig.

  Sedan år 2021 äger Varbergs Fastighets AB Kallbadhuset. Sedan dess har flera underhållsarbeten gjorts. Bland annat har snickerier lagats, fasadbrädor bytts ut. Och fönstret med blyinfattat färgat glas ovanför entrén har varit ivägskickat för restaurering. Det utsatta läget kräver extra kärlek. Renoveringar görs alltid med stor respekt för byggnadens kulturhistoriska värden och Kulturmiljö Halland medverkar rådgivande med sin kunskap. Arbetena för att hålla denna västkustpärla i bästa skick är ett ständigt pågående arbete. Inte särskilt underligt att den här stolta kulturfastigheten fortsätter vara en av Sveriges mest fotograferade byggnader.

  Källförteckning:

  I murgrönans svalkande skugga, Carl Anders Lundgren
  Vandra i Varberg, Björn Petersen
  Varberg så klart, Henrik Jern
  Sevärt i Halland , Pablo Wiking Faria
  Varberg, En kommuns historia, Lars Stackell
  Varberg, stad vid västerhavet, Bengt-Arne Person
  När societeten kom till Varberg, Lennart Hjelmstedt och Anna-Lena Nilsson

  Hitta till Kallbadhuset

  Är du nyfiken på var Kallbadhuset ligger? Alla våra fastigheter är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Fastighetsbeteckning

  Getakärr 9:1

  Byggår

  1866, 1886, 1903

  Arkitekt

  Wilhelm Gagner (1866)

  BTA (Bruttoarea)

  -

  Tillgänglighet

  Anpassade parkeringsplatser vid Tullhusets baksida, ramp till brygga samt HWC.

  Kontakt

  Är du hyresgäst och vill komma i kontakt med oss som arbetar med din fastighet?

  Alla kontaktuppgifter finns här